Navigation Menu
Liberale partij Maastricht
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
12 Standpunten
1. Deugdelijk financieel beleid
Elke Euro gemeenschapsgeld moet, zeker in deze tijd, verantwoord worden besteed. De Liberale Partij Maastricht is tegen verspilling (zoals bijvoorbeeld bij het Karosseerproject) en wil een stevige contrôle op de uitgaven. De partij is tegen zware bezuinigingen en lastenverzwaringen en wil middelen gericht inzetten voor zaken waar de burger iets aan heeft, zoals werkgelegenheid en basale voorzieningen. In plaats van bovenmatige financiering van bepaalde culturele projecten het budget inzetten voor projecten van algemeen belang.
2. Werkgelegenheid
Een van de speerpunten van onze partij! Wij willen meer inzet voor werkzoekenden door behoud, het aantrekken en creëren van nieuwe banen; 40 plussers en jeugd hebben topprioriteit! Bij grote projecten zorgen voor werkgelegenheid van werkzoekende Maastrichtenaren. Goed faciliteren van bedrijfsterreinen.
3. Aantrekkelijk ondernemersklimaat
Wij willen lastenverlaging en deregulering voor ondernemers. De initiatieven van ondernemers zoveel mogelijk steunen en kansen creëren (reclamebelasting opnieuw differentiëren), zorgen voor een beter ondernemersklimaat door te luisteren en te ondersteunen. Bereid zijn om compromissen te sluiten.
4. Milieu
De Europese normen voor de luchtkwaliteit zijn achterhaald. De lat moet hoger komen te liggen, voor onze gezondheid! Door transferiums aan de rand van de stad en filtering bij de A2-tunnel moet de luchtkwaliteit omhoog. Duurzame energie is een must maar niet ten koste van de gezondheid van mens en natuur, dus geen biomassacentrale, geen windmolens dichtbij woningen en geen ovenbedrijven bij de ENCI. Uitbreiden van groen en parken in de stad (Belvedèrepark) dragen bij aan een gezonde stad.
5. Veiligheid
Harde aanpak van drugsoverlast in wijken en verder uitvoeren van ingezetenencriterium en spreidingsbeleid. Meer politie op straat en adequaat reageren op meldingen van burgers. Brandweer: bezuinigingen mogen veiligheid van stad en personeel niet in gevaar brengen.
6. Zorg
Investeer in personeel en goede voorzieningen in de zorg (geld naar personeel, ouderen, gehandicapten, leerlingenvervoer) en voorkom financieel wanbeleid. Wmo dient een aanbod in stand te houden voor mensen die niet zonder hulp kunnen en zelfstandig onvoldoende financiële slagkracht hebben noch een beroep kunnen doen op hun sociale omgeving.
7. Studentenbeleid
Voldoende en betaalbare huisvesting en voorzieningen in de vorm van campussen. Balans tussen student en stad. Festivalterrein ontwikkelen door multifunctioneel maken van MVV stadion door aanleg kunstgras. Ruimere openingstijden voor horeca van studentenverenigingen in samenspraak met de buurt. Blijvend in gesprek met studentenorganisaties m.b.t. ieders wensen.
8. Armoedebeleid
Mensen door de crisis loodsen door het creëren van werkgelegenheid voor werkzoekenden. Een goed vangnet voor mensen die het zelf niet redden; toezien op betrouwbare en toereikende schuldhulpverlening en budgetbeheer; geen cumulatie van eigen bijdrage; steun aan de voedsel- en kledingbank; behoud Kredietbank in de stad;
9. Dierenwelzijn
Goede lokale dierenopvang met goed toezicht hierop. Behoud van dierenambulance Zuid Limburg middels directe vergoeding van de vervoerskosten door de gemeente. Blijvende waardering voor deze vrijwilligersorganisatie.
10. Maastrichts historisch cultureel erfgoed
Investeren in restauratie en instandhouding van ons historisch cultureel erfgoed. Opgeslagen archeologie bij verhuisbedrijf blijvend tentoonstellen. Oprichting Maastrichts Historisch museum. Behoud van het Natuurhistorisch Museum, naast ontwikkeling Geopark. Museum realiseren voor opgeslagen archeologie bij verhuisbedrijf .
11. Mobiliteit en vervoer
Geen nieuwe parkeergarage in de stad, maar zorgen voor goede voorzieningen bij transferia aan de randen van de stad. Pas dan kan er gewerkt worden aan een autoluwe binnenstad en aanpak van de parkeeroverlast. Ook de luchtverontreiniging kan pas dan worden tegengegaan. Een goede busverbinding naar Hasselt in plaats van de aanleg van een tramverbinding is zowel economisch als financieel een meer verantwoorde keuze. Als de tram er toch komt, dan gebruikmaken van de spoorbrug i.p.v. traject binnenstad. Euregionale treinverbindingen zijn van belang om de stad toekomstbestendig te maken en houden.
12. Leefbaarheid
Bevorderen van veiligheid en meer (groen)onderhoud. Aanpak drugsoverlast in wijken door meer politie op straat. Opwaardering woonfunctie binnenstad door stad in balans te brengen met evenementen en aanpak geluidsoverlast. Binnenstad niet helemaal vol bouwen, ook ruimte voor aanleg parkjes. Aanpak leegstand en verwaarloosde panden. Zorgen voor levensvatbaarheid kleine kernen.
HOME FRACTIE VERKIEZINGEN OPROEP ACTUEEL ARCHIEF CONTACT
Liberale partij Maastricht
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
12 Standpunten
1. Deugdelijk financieel beleid
Elke Euro gemeenschapsgeld moet, zeker in deze tijd, verantwoord worden besteed. De Liberale Partij Maastricht is tegen verspilling (zoals bijvoorbeeld bij het Karosseerproject) en wil een stevige contrôle op de uitgaven. De partij is tegen zware bezuinigingen en lastenverzwaringen en wil middelen gericht inzetten voor zaken waar de burger iets aan heeft, zoals werkgelegenheid en basale voorzieningen. In plaats van bovenmatige financiering van bepaalde culturele projecten het budget inzetten voor projecten van algemeen belang.
2. Werkgelegenheid
Een van de speerpunten van onze partij! Wij willen meer inzet voor werkzoekenden door behoud, het aantrekken en creëren van nieuwe banen; 40 plussers en jeugd hebben topprioriteit! Bij grote projecten zorgen voor werkgelegenheid van werkzoekende Maastrichtenaren. Goed faciliteren van bedrijfsterreinen.
3. Aantrekkelijk ondernemersklimaat
Wij willen lastenverlaging en deregulering voor ondernemers. De initiatieven van ondernemers zoveel mogelijk steunen en kansen creëren (reclamebelasting opnieuw differentiëren), zorgen voor een beter ondernemersklimaat door te luisteren en te ondersteunen. Bereid zijn om compromissen te sluiten.
4. Milieu
De Europese normen voor de luchtkwaliteit zijn achterhaald. De lat moet hoger komen te liggen, voor onze gezondheid! Door transferiums aan de rand van de stad en filtering bij de A2- tunnel moet de luchtkwaliteit omhoog. Duurzame energie is een must maar niet ten koste van de gezondheid van mens en natuur, dus geen biomassacentrale, geen windmolens dichtbij woningen en geen ovenbedrijven bij de ENCI. Uitbreiden van groen en parken in de stad (Belvedèrepark) dragen bij aan een gezonde stad.
5. Veiligheid
Harde aanpak van drugsoverlast in wijken en verder uitvoeren van ingezetenencriterium en spreidingsbeleid. Meer politie op straat en adequaat reageren op meldingen van burgers. Brandweer: bezuinigingen mogen veiligheid van stad en personeel niet in gevaar brengen.
6. Zorg
Investeer in personeel en goede voorzieningen in de zorg (geld naar personeel, ouderen, gehandicapten, leerlingenvervoer) en voorkom financieel wanbeleid. Wmo dient een aanbod in stand te houden voor mensen die niet zonder hulp kunnen en zelfstandig onvoldoende financiële slagkracht hebben noch een beroep kunnen doen op hun sociale omgeving.
7. Studentenbeleid
Voldoende en betaalbare huisvesting en voorzieningen in de vorm van campussen. Balans tussen student en stad. Festivalterrein ontwikkelen door multifunctioneel maken van MVV stadion door aanleg kunstgras. Ruimere openingstijden voor horeca van studentenverenigingen in samenspraak met de buurt. Blijvend in gesprek met studentenorganisaties m.b.t. ieders wensen.
8. Armoedebeleid
Mensen door de crisis loodsen door het creëren van werkgelegenheid voor werkzoekenden. Een goed vangnet voor mensen die het zelf niet redden; toezien op betrouwbare en toereikende schuldhulpverlening en budgetbeheer; geen cumulatie van eigen bijdrage; steun aan de voedsel- en kledingbank; behoud Kredietbank in de stad;
9. Dierenwelzijn
Goede lokale dierenopvang met goed toezicht hierop. Behoud van dierenambulance Zuid Limburg middels directe vergoeding van de vervoerskosten door de gemeente. Blijvende waardering voor deze vrijwilligersorganisatie.
10. Maastrichts historisch cultureel erfgoed
Investeren in restauratie en instandhouding van ons historisch cultureel erfgoed. Opgeslagen archeologie bij verhuisbedrijf blijvend tentoonstellen. Oprichting Maastrichts Historisch museum. Behoud van het Natuurhistorisch Museum, naast ontwikkeling Geopark. Museum realiseren voor opgeslagen archeologie bij verhuisbedrijf .
11. Mobiliteit en vervoer
Geen nieuwe parkeergarage in de stad, maar zorgen voor goede voorzieningen bij transferia aan de randen van de stad. Pas dan kan er gewerkt worden aan een autoluwe binnenstad en aanpak van de parkeeroverlast. Ook de luchtverontreiniging kan pas dan worden tegengegaan. Een goede busverbinding naar Hasselt in plaats van de aanleg van een tramverbinding is zowel economisch als financieel een meer verantwoorde keuze. Als de tram er toch komt, dan gebruikmaken van de spoorbrug i.p.v. traject binnenstad. Euregionale treinverbindingen zijn van belang om de stad toekomstbestendig te maken en houden.
12. Leefbaarheid
Bevorderen van veiligheid en meer (groen)onderhoud. Aanpak drugsoverlast in wijken door meer politie op straat. Opwaardering woonfunctie binnenstad door stad in balans te brengen met evenementen en aanpak geluidsoverlast. Binnenstad niet helemaal vol bouwen, ook ruimte voor aanleg parkjes. Aanpak leegstand en verwaarloosde panden. Zorgen voor levensvatbaarheid kleine kernen.