6 decmber 2018
Op 6 december om 17.00 uur organiseert de Liberale Partij Maastricht een bijeenkomst met als thema:” Leefbare stad, leefbaar Maastricht?
Mensen die zich aanmelden kunnen hun ervaringen m.b.t. structurele ernstige overlast delen met ons. We vragen van de insprekers om hun verhaal in te delen in drie delen. 1. welke soort overlast ervaart u, waaruit bestaat deze overlast? De duur van de overlast. 2. wat doet overlast met je? (gezondheid, economisch, relationeel thuis en op het werk). 3. Wie heeft u benaderd ( de overlastveroorzakers, politie, gem. handhaving etc.), was het zinvol en wat is volgens u de meest effectieve oplossing? Te denken valt aan geluidshinder, wildstallen fietsen scooters, vuilnis en verloedering etc. Melden om in te spreken kan via kitty.nuyts@gmail.com In het panel nemen deel: de burgemeester, politie, hoofd handhaving. Nadat de mensen hebben gesproken, kan het panel reageren en vervolgens de rest van de aanwezigen in de zaal. We willen bereiken dat het delen van de ervaringen en het op het netvlies zetten van een stukje realiteit de regelgeving effectief wordt aangepast. Iedereen is welkom! Tot 6 december 17.00 uur Raadzaal. Namens de Liberale Partij Maastricht, Kitty Nuyts (fractievoorzitter) tel. 043-3434908
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
Op 6 december om 17.00 uur organiseert de Liberale Partij Maastricht een bijeenkomst met als thema:” Leefbare stad, leefbaar Maastricht?