YES WE CAN
!!!
Kitty Nuyts
iberale Partij Maastricht
archief-2013001046.jpg archief-2013001045.jpg archief-2013001044.jpg
FOTOBOEK ACTIVITEITEN
Coffeeshopbeleid
Tweede Kamer der Staten Generaal
Woede van de coalitie
Over onze openbrief Karosseer
Tram Hasselt-Maastricht
Reactie Meestreechonline
Films LPM
Tram Hasselt-Maastricht
Coffeeshopbeleid
Klip & Klaar artikelen >
2013
Openbrief aan burgers
Onlangs werd u opgeschrikt
Fractie vraag MARAP nov. Karosseer
ex.art. 39 RvO inzake Karosseer
Vragen Karosseer
Home
FRACTIE
CONTACT
NIEUWSBRIEF
WORD LID
STEUN ONS
VERKIEZINGEN
LINKS
Noorderbrug trace
Milieu - Leefbaarheid
Dieren welzijn
Bijeenkomst over kerncentrale
Geld buurtplatformen
verstrengde controle was noodzakelijk
Beantwoording vragen raadslid Kitty Nuyts
Raadsvergadering Noorderburg
Opinie dierenwelzijnscentrum: Verdronken kalf
Maastricht aktueel 4-02-2013
Karosseer - Europa
9-02-2013
Openbrief Karosseer
Dierenopvang en asiel
art. 39 vragen.
Mismanagment bij de Dierenbescherming
Interpellatiedebat over Vinkenslag
15-03-2013
Costongs overleeft motie van wantrouwen
19-03-2013
Karosseer
Verhoging bruggen en tram
Café overlast
art. 39 RvO over Karosseer
Café Highlander
art.39 vragen Efro subsidie
11 maart 2013
19 februari 2013
7 februari 2013
26 februari 2013
6 maart 2013
Flits debat Drugs
De Limburger 29-03-2013
VNG gemeente kunnen wietteelt vergeten
Antwoorden wethouder dierenasiel
Politiek: opheldering over kunstgras
De Limburger 8 april 2013
Kans op aanleg kunstgras blijft klein
De Limburger 9 april 2013
De Limburger 9 april 2013
MEGA-ASIEL Mogelijk jaarlijks tekort van 7 ton
Blij met onderzoek resultaten drugsbeleid
Archief
Maastrichtse Zaken
Debat over ingezetenencriterium
17 april 2013 commissie AZ
Art.39 beantwoording kunstgras MVV
Thuiszorg onze zorg
Raadsvergadering 23-04-2013
Kunstgras MVV
Raadsvergadering 23-04-2013
Coffeeshopbranche wint,hoes niet onder de indruk.
Liberaal commentaar
Ingezetenencriterium en anti discriminatiebeginsel
vreemde uitspraak rechtbank verus uitspraak Europees Hof
Persbericht : Orde en Gezag
Coffeeshops, 8 mei 2013
OPINIE: Laten we de burgemeester steunen.
Burgerraaldslid Bram Vos
Bloembakkenproject Maastricht
LPM-fractievoorzitter Kitty Nuyts
neemt afstand van 'verwarrende uitlatingen' collega-raadsleden
Verdienmodel Culturelehoofdstad 2013
Beantwoording art. 39 vragen
Maastrichts cultureel historisch erfgoed op de schop.
Verzet tegen opdoeken historisch Stadspark
Maastricht Dichtbij 12 juni 2013
Actuele motie ontheffing reclamebelasting
Motie bij kaderbrief handhaven scooterstalling
18 juni 2013
Bloemenbaskets
18 juli 2013
LPM: studentencampus in IJffel en Overmaze gebouw
2 augustus 2013
Niet voldoende ingericht als studentenstad.
5 augustus 2013 Wijkportaal Mariaberg
’Studenten op kamers in de gevangenis’
6 augustus 2013
"Liberale Partij Maastricht staat voor u klaar!"
Maastricht, augustus 2013
WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Plan: Overmaze ombouwen tot Campus
17 augustus 2013 L1.
Verdisney-sering standbeeld Minckelers en
bezuiniging op carillonspeler stadhuis.
Interview Bram Vos
7 september 2013
Rechtstreeks financiering Dierenambulance
Persbericht 9 september 2013
Felle kritiek op China-reis directie MHC2018
12 september 2013
Fractie Liberale Partij Maastricht
Gemeenteraad wint 3 roeiwedstrijden
bij Prominentenroeien 2013
Drugsbeleid
Bezoek van de buren 19-09-2013
Motie: vervoer zieke dieren in handen van Dierenambulance
24 september 2013
Verzoek aan rekenkamer onderzoek MCHE
26 september 2013
Wethouder van Grootheest trekt stekker uit dierenambulance
Tram blokkeert werkgelegenheid
2 oktober 2013
Brief_vragen LPM kosten onderzoeken Park+Bike_def.
Maak studentenwoningen van gevangenis Overmaze
De Ondernemerscarrousel
economie/werkgelegenheid
Opinie: gebruik cultuurgeld voor scheppen banen
12 oktober 2013
Verkiezingen 2014
Zet 4 mln van MCHE in voor werkgelegenheid
Archief LPM
Windmolens
LPM wil 4 miljoen voor werkgelegenheid
Brief van de heer Pepers Albertknoop
17 oktober 2013
"amendement LPM zorgt bijna voor scheuring in colaitie!"
17 oktober 2013
Motie oppositie: miljoenen MCH2018 naar banenplan
MVV bezetting en antwoorden art.39 vragen
Verkiezingen 12 puntenplan LPM 2014
betreft: art. 39 RvO GGD nieuwbouw Heerlen
Gaat B&W de Jeker aantasten door fietspad naast te leggen?
Tram zwaar ondendabel
Tram voor het Stadhuis 06-12-2013
LPM Programma 2014 /2018