facebook.png twitter.png
Liberale Partij Maastricht
Home
Fractie
Orde op zaken
Actueel
Programma
Kitty Nuyts
Archief
Categorieën
archief-2014001010.jpg
Archief 2013
Archief 2012
Alle Archieven
Archief 2011
Economie/werkgelegenheid
Films LPM
Dier en welzijn
Coffeeshopbeleid
Noorderbrug trace
Maastrichtse zaken
Milieu - leefbaarheid
Tram Hasselt/Maastricht
Windmolens
Fotoboek activiteiten
Agenda raad
12 punten
Contact
Uw mening
Mail : Kitty Nuyts
Daadkracht
15 januari, 2014 - 18:47 | Costongs, Maastricht, Muziekgieterij
Dinsdag 14 januari was wederom de raadscommissie economische en sociale zaken. Elke commissie is belangrijk, maar dit keer des te meer. Onderwerpen als de Muziekgieterij, Werkgelegenheid en het rapport van MCH 2018 kwamen aan bod. Echter werd gisteren alles duidelijk: Er is een enorm gebrek aan daadkracht bij de Maastrichtse... Lees verder >
De MER adviseert negatief over de tram
19 januari, 2014 - 13:44 | Maastricht, Tram
Nederlands rapport heeft forse kritiek op tram Hasselt-Maastricht. Timmie VAN DIEPEN – Het Belang van Limburg 18 januari 2014 Een nieuw Nederlands rapport van de Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft forse kritiek op de plannen voor een tramlijn tussen Hasselt en Maastricht. Het rapport dient als advies voor de Maastrichtse... Lees verder >
Vragen fractie Liberale Partij aan college mbt tram Hasselt-Maastricht
19 januari, 2014 - 18:04 | Tram
De tram Hasselt-Maastricht In maart 2013 heeft de fractie van de Liberale Partij Maastricht vragen gesteld aan het college omtrent de ophoging van de bruggen. Aangezien het definitieve besluit 14 februari genomen wordt, is er nog een kans om het plan te wijzigen. zie hier de antwoorden. artikel 39 antwoord... Lees verder >
Motie: aanschaf kwalitatief goede camera’s
21 januari, 2014 - 16:20 | camera toezicht
De gemeenteraad van Maastricht bijeen op 21 januari 2014. Overwegende dat: de gemeente Maastricht gericht is op het verbeteren van veiligheid van de burger; onlangs naar buiten is gekomen dat onze camera’s onvoldoende kwaliteit hebben om daders op de camerabeelden te herkennen dat daders daardoor niet herkend kunnen worden en... Lees verder >
Persbericht: besluit over tram over verkiezingen heen tillen
30 januari, 2014 - 16:26 | Tram
PERSBERICHT LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT WIL DAT HET BESLUIT OVER DE TRAM OP 16 FEBRUARI OVER DE VERKIEZINGEN HEEN GETILD WORDT. Steeds meer nadelen komen op het laatste moment naar buiten m.b.t. de uitvoering van het tramtracé. Ook de zorgpunten in de MER Rapportage worden onvoldoende weerlegd door het college. Daarom …Lees verder >
Actuele motie: overschotten WMO
7 februari, 2014 - 19:18 | WMO
Raadsvergadering: 18 februari 2014 Actuele motie: overschotten WMO De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 18 februari 2014 Overwegende : – Dat er in 2013 een overschot van 1 mln voor de WMO is ontstaan en dat in 2014 wederom een overschot van ongeveer de zelfde orde van grootte …Lees verder >
Studentenbeleid door Esmée Lensing
18 februari, 2014 - 20:58 | Studenten
Esmée Lensing omdat zij zich inzet voor een goed studentenbeleid: Lees verder >
LiberalePartij Maastricht
Details uit het informateursrapport
De gespreksverslagen van de informateurs laten een aantal aardige details zien: Lees verder >
2 april, 2014 - 10:25
De Liberale Partij Maastricht is op zoek naar maatschappelijk betrokken mensen die iets willen betekenen voor de stad en haar burgers. We zijn op zoek naar gedreven mensen die allerlei functies willen uitoefenen, van burgerleden tot steunleden die de buurten mee ingaan.
Heeft u interesse?
Bel dan 3434908 voor een gesprek.
Motie onderwijshuisvesting
27 mei, 2014 - 06:39
Onderwerp: Actuele motie SP, SPM, LPM, GL en D66 visie op onderwijshuisvesting. Lees meer >
Motie: bezuiniging op IBOR
Raadsvergadering: 28 oktober 2014
  • dat in de begroting 2015 word aangegeven dat in 2015 voor de groenvoorzieningen in de openbare ruimte het beeldkwaliteitsniveau crow norm C (laag) wordt nagestreefd;
  • dat de bloemen in de perken in de wijken, door struiken of gras vervangen zullen worden en de pleinen bij de stadsentrées nog meer versoberd zullen worden;
  • dat de gemeente veel in de presentatie van de stad investeert om een goede indruk te maken op de bezoekers en investeerders; Lees verder >
Affaire betreffende burgemeester Hoes
12 december 2014
In de huidige affaire betreffende burgemeester Hoes neemt de Liberale Partij Maastricht hetzelfde standpunt in als een jaar geleden : Lees verder >
Afgelopen Raadscommissievergadering van S.E.Z kwam naar voren dat er in 2013 en ook in 2014 een overschot is en zal zijn van jaarlijks 1 mln euro : Lees verder >
Overschot WMO
Besluit over de tram
Steeds meer nadelen komen op het laatste moment naar buiten m.b.t. de uitvoering van het tramtracé. Ook de zorgpunten in de MER Rapportage worden onvoldoende weerlegd door het college : Lees verder >
15 december 2014
Motie scheiding verslaafden
16 december 2014
• wij destijds bij het opstarten van de nieuwe daklozenopvang door het Leger des Heils aan de Statensingel, hebben ontraden om verslaafden en niet verslaafden te combineren i.v.m. het risico op gevaarlijke situaties : Lees verder >
Archief 2014 .
Archief 2014