HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Bijstand vragen? Eerst begrafenispolis afkopen! REGIO  |  25 mei 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Wie in Maastricht werkloos wordt en noodgedwongen een bijstandsuitkering aanvraagt, mag op een lang leven hopen. En op snel werk. Want voor zo iemand in de bijstand mag komen, moet zij of hij eerst de begrafenispolis afkopen. Dat kwam raadslid Kitty Nuyts van de Liberale Partij Maastricht LPM ter ore. Zij stelt hierover opnieuw vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Opnieuw, want op eerdere vragen kreeg ze al het antwoord dat dit inderdaad beleid is van de gemeente Maastricht. Volgens de gemeente gaat het namelijk om eigen vermogen, en dat moet eerst opgesoupeerd worden. Kitty Nuyts fronst hierover haar wenkbrauwen. Komt iemand te overlijden die op last van de gemeente zijn gespaarde polis voor de begrafenis heeft moeten opmaken, dan draait de gemeente op voor de overigens heel sobere begrafenis. Daarmee schiet de gemeente zichzelf in de voet. ,,Is het niet vreemd dat de gemeente de begrafenispolis laat afkopen en nadien toch voor de kosten opdraait. Wat is dan de winst?’’, wil een verbaasde Nuyts weten. En ze zou ook wel eens willen weten hoeveel van dat soort "gemeentelijke begrafenissen” er eigenlijk plaatsvinden op basis van dit polisbeleid van Maastricht
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Kitty Nuys boos op demonstranten tegen Wilders REGIO  |  04 april 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - LPM-raadslid Kitty Nuyts maakt zich boos over de demonstratie tegen een bezoek van Wilders vorige week aan Maastricht. Volgens haar was voor de demonstratie geen vergunning aangevraagd. Zij spreekt van ordeverstoring. Volgens Nuyts heeft Wilders als gevolg van de demonstratie een snelle aftocht moeten blazen. En dat komt in de lezing van Nuyts omdat de burgemeester nagelaten heeft maatregelen te nemen. ,,Diverse mensen gaven aan dat zij zich onveilig voelden door deze oproerkraaiers en maar een winkel in gingen, of zich uit de voeten maakten, uit angst dat er een vechtpartij ontstond’’, schildert Nuyts haar beleving van het gebeuren. En ze vervolgt: ,,De politie heeft het opstootje achter de heer Wilders laten lopen en hun lang hun gang laten gaan. Er ontstond er een zeer onaangename sfeer en gegil en verwacht werd dat het echt uit de hand ging lopen. Dit beeld ( door de oproerkraaiers bewust gecreëerd en volledig los staat van de komst van de heer Wilders, die heel rustig door de stad liep) is Maastricht onwaardig en heeft ook niets met de Maastrichtenaren te maken heeft. Want het waren helemaal geen Maastrichtenaren.’’ Ze vindt dat de burgemeester het protest in de binnenstad had moeten voorkomen. Door dat protest staat Maastricht volgens haar ,,weer in een slecht daglicht’’. Een paar mensen zetten de boel op stelten in haar beleving, en voor zo’n groep zouden dezelfde regels moeten gelden als voor een grote groep, vindt Nuyts. ,,Protestacties gaan immers meestal niet om het protest maar om het doel van de komst van een persoon te verstoren en er een verkeerd beeld van neer te zetten.’’ Nuyts stelt hierover een zestal vragen aan de burgemeester. Zo wil ze weten wat de burgemeester gedaan zou hebben als het koningshuis op bezoek was geweest. Had de burgemeester dan ook toegelaten dat de bezoekers botsten op een protestactie, vraagt Nuyts. ,,Of had u een andere locatie voor protest aangewezen of zelfs een andere dag?’’ Bovendien vindt ze dat degene die de actie volgens haar heeft georganiseerd vooraf al thuis bezoek hadden moeten krijgen van de politie, en ,,een stevig gesprek’’. Ze vraagt de burgemeester of dat gebeurd is.