HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Liberale Partij Maastricht bijt zich vast in dossier azc’s REGIO  |  01 augustus 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Opnieuw stelt Kitty Nuyts van de Liberale Partij Maastricht LPM vragen over de gang van zaken rond de panden in Malberg en St. Pieter waar asielzoekers worden (en deels al zijn) gehuisvest. En opnieuw staan twee vragen centraal. Een daarvan is of de gemeente zich voldoende realiseert dat ze zaken deed met Vos Investment, de ander is, dat er veel minder asielzoekers het land instromen dan eerder verwacht - er dus eigenlijk geen nieuwen azc’s meer nodig zijn, aldus Nuyts. Met een verwijzing naar een onderzoek door Dagblad de Limburger stelt Nuyts dat Vos Investment het pand in St. Pieter op 4 maart voor 725.000 euro verkocht aan LEA, terwijl datzelfde pand een paar jaar geleden voor 3,4 miljoen werd gekocht door Vos Investment Group VIG. ,,U zult met ons verbaasd zijn over het feit dat op het moment dat VIG voor het pand Parkweg 20 kon gaan cashen door marktconforme huurbedragen te ontvangen van het COA, dit pand door VIG werd doorgesluisd naar een schijnbaar onduidelijke organisatie als LEA’’, schrijft Nuyts in vragen aan het college. ,,Van VIG kan en mag redelijkerwijs niet worden verondersteld dat het een filantropische instelling is. Wij zijn benieuwd naar het oordeel van OM, Fiod en Belastingdienst ten aanzien van deze curieuze vastgoedtransactie.’’ Het risico bestaat volgens Nuyts dat de belastingdienst op enig moment beslag legt op het pand aan de Parkweg. Dit als mocht blijken van enige verwevenheid van LEA en VIG. Het raadslid vindt dat het college beter onderzoek had moeten doen alvorens dit pand aan het COA aan te bieden. En sowieso vraagt ze zich of, waarom er geen onderzoek is gedaan naar mogelijke criminele geldstromen, een zogenoemd Bibob-onderzoek dat vaak wordt uitgevoerd in Maastricht. Dan over de uitblijvende tsunami van asielzoekers. ,,Het ministerie en het COA geven aan dat er 16.000 bedden voor asielzoekers leegstaan. Is het tegen de achtergrond van de verminderde noodzaak om nieuwe azc’s te stichten, niet voor de hand liggend dat u afziet van extra opvang voor asielzoekers in Maastricht, zeker in een ‘besmet pand’ dat ongetwijfeld door OM, Fiod en Belastingdienst tot in detail zal worden bestudeerd en waar waarschijnlijk strafbare feiten worden geconstateerd?’’, geeft Nuyts een voorzet. En zij gaat verder: ,,De Liberale Partij Maastricht is ook van mening, nu er 16.000 bedden leeg staan dat het azc in Malberg niet verder ingevuld dient te worden tot 190 azielzoekers. De aanwezigen zouden verplaatst kunnen worden naar al ontwikkelde locaties die leegstaan i.v.m. de efficiënte kostenverdeling. Ook vanwege het feit dat het coa steeds aangeeft voor grootschalige locaties te zijn i.v.m. de hoge kosten. Deelt u deze mening en welke valabele reden ligt er aan ten grondslag om gezien deze leegstand, door te gaan met azc Malberg? Waarom zouden we extra belastinggeld uitgeven als er elders grootschalige leegstand is, wat zijn uw plannen?’’ En hoe zit het met andere opvangplekken van asielzoekers? ,,U heeft aangekondigd dat het pand van de Francois de Veijestraat niet voldoende asielzoekers kan huisvesten; er moet bijgebouwd worden. De Liberale Partij Maastricht is van mening dat er geen nieuwbouw meer gepleegd dient te worden aan de Francois de Vijestraat voor extra 300 asielzoekers. Ook hier geldt de logische redenering,  dat belastinggeld aan verstandige zaken kan worden besteed. Dit  is bouwen voor de leegstand en nadien kan het gebouw niet meer worden ingevuld. Zet u deze plannen voor de nieuwbouw toch door?’’
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Liberale Partij Maastricht bijt zich vast in dossier azc’s REGIO  |  01 augustus 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Opnieuw stelt Kitty Nuyts van de Liberale Partij Maastricht LPM vragen over de gang van zaken rond de panden in Malberg en St. Pieter waar asielzoekers worden (en deels al zijn) gehuisvest. En opnieuw staan twee vragen centraal. Een daarvan is of de gemeente zich voldoende realiseert dat ze zaken deed met Vos Investment, de ander is, dat er veel minder asielzoekers het land instromen dan eerder verwacht - er dus eigenlijk geen nieuwen azc’s meer nodig zijn, aldus Nuyts. Met een verwijzing naar een onderzoek door Dagblad de Limburger stelt Nuyts dat Vos Investment het pand in St. Pieter op 4 maart voor 725.000 euro verkocht aan LEA, terwijl datzelfde pand een paar jaar geleden voor 3,4 miljoen werd gekocht door Vos Investment Group VIG. ,,U zult met ons verbaasd zijn over het feit dat op het moment dat VIG voor het pand Parkweg 20 kon gaan cashen door marktconforme huurbedragen te ontvangen van het COA, dit pand door VIG werd doorgesluisd naar een schijnbaar onduidelijke organisatie als LEA’’, schrijft Nuyts in vragen aan het college. ,,Van VIG kan en mag redelijkerwijs niet worden verondersteld dat het een filantropische instelling is. Wij zijn benieuwd naar het oordeel van OM, Fiod en Belastingdienst ten aanzien van deze curieuze vastgoedtransactie.’’ Het risico bestaat volgens Nuyts dat de belastingdienst op enig moment beslag legt op het pand aan de Parkweg. Dit als mocht blijken van enige verwevenheid van LEA en VIG. Het raadslid vindt dat het college beter onderzoek had moeten doen alvorens dit pand aan het COA aan te bieden. En sowieso vraagt ze zich of, waarom er geen onderzoek is gedaan naar mogelijke criminele geldstromen, een zogenoemd Bibob-onderzoek dat vaak wordt uitgevoerd in Maastricht. Dan over de uitblijvende tsunami van asielzoekers. ,,Het ministerie en het COA geven aan dat er 16.000 bedden voor asielzoekers leegstaan. Is het tegen de achtergrond van de verminderde noodzaak om nieuwe azc’s te stichten, niet voor de hand liggend dat u afziet van extra opvang voor asielzoekers in Maastricht, zeker in een ‘besmet pand’ dat ongetwijfeld door OM, Fiod en Belastingdienst tot in detail zal worden bestudeerd en waar waarschijnlijk strafbare feiten worden geconstateerd?’’, geeft Nuyts een voorzet. En zij gaat verder: ,,De Liberale Partij Maastricht is ook van mening, nu er 16.000 bedden leeg staan dat het azc in Malberg niet verder ingevuld dient te worden tot 190 azielzoekers. De aanwezigen zouden verplaatst kunnen worden naar al ontwikkelde locaties die leegstaan i.v.m. de efficiënte kostenverdeling. Ook vanwege het feit dat het coa steeds aangeeft voor grootschalige locaties te zijn i.v.m. de hoge kosten. Deelt u deze mening en welke valabele reden ligt er aan ten grondslag om gezien deze leegstand, door te gaan met azc Malberg? Waarom zouden we extra belastinggeld uitgeven als er elders grootschalige leegstand is, wat zijn uw plannen?’’ En hoe zit het met andere opvangplekken van asielzoekers? ,,U heeft aangekondigd dat het pand van de Francois de Veijestraat niet voldoende asielzoekers kan huisvesten; er moet bijgebouwd worden. De Liberale Partij Maastricht is van mening dat er geen nieuwbouw meer gepleegd dient te worden aan de Francois de Vijestraat voor extra 300 asielzoekers. Ook hier geldt de logische redenering,  dat belastinggeld aan verstandige zaken kan worden besteed. Dit  is bouwen voor de leegstand en nadien kan het gebouw niet meer worden ingevuld. Zet u deze plannen voor de nieuwbouw toch door?’’