iberale Partij Maastricht
YES WE CAN
!!!
Kitty Nuyts
Liberale Partij Maastricht komt op voor buurten Ravelijn Caberg en Boscherveld bij Noorderbrugtracé
Gisteren heeft de Liberale Partij Maastricht een amendement bij het raadstuk Noorderbrugtracé ingediend om de bewoners van de gedupeerde wijken tegemoet te komen.

De wijken Ravelijn, Caberg en Boscherveld worden onevenredig getroffen doordat de aanlanding dwars door hun wijk komt te liggen. de wijk gaat belast worden met 20.000 auto's per dag + vrachtverkeer en dat verkeer zal nog meer toenemen omdat de gemeente het verkeer van de Kennedybrug zoveel mogelijk wilt afwikkelen via de Noorderbrug. Met als gevolg veel meer geluidshinder en milieubelasting. Bij de Ravelijn liggen ook twee scholen: de Sprong en het MKD. De bewoners die in de Raadscommissie op aanraden van de fractie kwamen inspreken hebben zich verontruste gevoelens weergegeven. De Liberale partij Maastricht kwam gisteren met een amendement waarin ze vroeg om een afgescheiden budget voor flankerende maatregelen te reserveren op het budget van 120 m. De Liberale Partij Maastricht  wil voorkomen dat de maatregelen straks als een sluitpost wordt behandeld en er te weinig geld over is. Bovendien moet de buurt zelf kunnen bepalen welke maatregelen er in gezet worden.

Daarom vond de fractie het ook belangrijk om de wethouder de wensenlijst van de bewoners te overhandigen, zodat hij zich een beeld kan vormen. Er is wel onderhoud met de buurt geweest maar niet op dit niveau. De Liberale Partij Maastricht  had de buurt uitgenodigd voor de commissievergadering.

De fractie heeft tegen het plan gestemd omdat er nog twee andere aanlandingen op de Brusselseweg gerealiseerd worden en dat deze weg door de Ravelijn en Caberg eigenlijk overbodig was.
Omdat er niet geleed kan worden gestemd, moest tegen het totale plan worden gestemd.
Liberale partij Maastricht
Fractie
Nieuws
Verkiezingen
Home
LPM in de Ster
LPM flyer
Moet je Horen