iberale Partij Maastricht
YES WE CAN
!!!
Kitty Nuyts
Maastricht, 12 september 2011

betreft: art. 39 RvO : sluiting kinderboerderij Daalhof

Geacht College,

Onlangs heeft u aangekondigd te overwegen om een bezuiniging door te voeren bij het CNME.
Wij hebben te horen gekregen dat het College achter de rug van de Raad om al stappen heeft ondernomen waar wij niet van op de hoogte zijn gebracht door het College.
Het personeel van het CNME is verleden week donderdag medegedeeld dat de kinderboerderij in Daalhof wordt opgeheven, de dieren zullen worden afgevoerd en er 5 fte's  zullen worden ontslagen.
Het kantoor van het CNME op de Statensingel verhuist naar de plaats waar nu de kinderboerderij is.

1.    Wij willen weten hoe u tot die beslissing heeft kunnen komen ondanks     grote bezwaren in de Raad en waarom u de Raad niet heeft     geïnformeerd?

2.    Er werd ons ook opgewezen dat door het ontslag van de 5 Fte's er     geen     onderhoud van de vestingwerken meer kan plaatsvinden.
    Wat is uw reactie hierop?namens de Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts
Liberale partij Maastricht
Fractie
Nieuws
Verkiezingen
Home
LPM in de Ster
LPM flyer
Moet je Horen