HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Demonstratie tegen Penn morgen gaat niet door: demonstranten niet welkom in raadszaal REGIO  |  27 juni 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - De aangekondigde demonstratie morgen tegen burgemeester Penn is verplaatst. De demonstratie zou plaats vinden voor de raadsvergadering waarin een burgerinitiatief uit Malberg besproken zou worden. De gemeente heeft echter te verstaan gegeven dat mensen die bij deze demonstratie aanwezig zijn de toegang tot de raadszaal ontzegd wordt. Dit zonder enige aanleiding, laat een van de organisatoren, Armand Vliegen, weten. Dit is voor de organisatie aanleiding geweest om de demonstratie tot nader order uit te stellen. Een woordvoerster van de gemeente laat in een reactie weten dat de demonstranten niet het Mosa Forum binnen mogen omdat daar een raadsvergadering plaatsvindt. Dat staat in de voorwaarden die voor deze demonstratie zijn vastgesteld, aldus de woordvoerster. De organisatie heeft er echter geen zin in op deze manier. ,,Deze handelwijze vanuit de gemeente toont wederom weinig respect voor de burger en perkt rechten zomaar in’’, vindt Vliegen. ,,Na de schoffering van mevrouw Penn om zomaar niet naar onze wijk te komen voor een gesprek, de omgevingsvergunning op een andere plaats te publiceren en bellers foutief te informeren zodat we geen kort geding konden starten voordat de asielzoekers geplaatst zouden worden is dit de zoveelste schoffering die wij als burger mogen ervaren en die wij niet “sjiek en sjoen” vinden. Echter toont dit in onze ogen wel de noodzaak aan om te demonstreren tegen dit ondemocratische beleid.’’   De organisatoren zullen de demonstratie op een nader tijdstip inhalen, laten ze teleurgesteld weten.   Raadslid Kitty Nuyts van de Liberale Partij Maastricht (LPM) is boos over de gang van zaken. ,,De Liberale Partij Maastricht betreurt deze hele gang van zaken. Ook mensen van Malberg zijn Maastrichtenaren en dienen evenzeer respectvol behandeld te worden. Waarom moeten de mensen van Malberg een petitie buiten op straat aan te bieden, in plaats van, zoals gebruikelijk in het huis van de democratie?  Door deze handelwijze wordt de kloof tussen de burger en de politiek steeds groter’’, aldus Nuyts. Waarom deze demonstratie. De organisatoren geven deze toelichting: Onze eerste vrouwelijke burgemeester heeft in nog geen jaar al een onuitwisbaar spoor door Maastricht getrokken en het is niet dat van de tram. Zo heeft zij zich al tegen de wil van het volk met onze carnavalstraditie bemoeid en ons aan het vreselijke plastic geholpen. In het coffeeshopdossier negeert zij de wens van de meerderheid van de raad en doet gewoon wat zij wilt. In het AZC dossier negeert zij de signalen vanuit de bevolking en walst als een olifant door de porseleinkast. Met juridische trucjes en foefjes ontzegt zij vele stadsgenoten hun recht op een zorgvuldige procedure. Ondanks dat er een te kort is aan politie, krijgen mensen die authentieke Maastrichtse scheldwoorden gebruiken op haar Facebookpagina, thuis politie bezoek om hun te intimideren en een gele kaart uit te delen. Nog niet eens een jaar in dienst en er nu al een politiestaat van onze mooie stad gemaakt. Zij verdient de rode kaart! Kom allen op 28 juni om 19.00 naar het mosae forum en breng een rode kaart mee en een fluit of iets anders wat lawaai maakt. Zodat de gemeenteraad kan horen hoe wij over haar denken. Zodra de raadsvergadering begint zal de manifestatie beëindigd worden. Zij zit er voor het volk, wij zijn er niet voor haar! Help te zorgen voor een hoge opkomst en deel dit bericht via facebook, twitter, messenger, whatsapp, telegram of wat dan ook. Tot zover deze oorspronkelijke oproep. De demonstratie gaat echter niet door. Bij deze de verklaring door de gemeente waarom niet: Een manifestatie/demonstratie moet worden aangemeld bij de gemeente. Op basis van de ‘wet manifestatie’ worden er dan, door de burgemeester, voorwaarden verbonden aan een demonstratie en wordt een vergunning afgegeven. Er is door de organisatoren van de demonstratie een vergunning aangevraagd om buiten het Mosae Forum tussen 19.00 uur en 21.00 uur te demonstreren. Die vergunning is, met daaraan gekoppeld de gebruikelijke voorwaarden, geheel conform de aanvraag afgegeven. De voorwaarden worden gesteld zodat de openbare orde tijdens de demonstratie wordt gehandhaafd. In de voorwaarden is ook vermeld dat het niet toegestaan is om de demonstratie binnen voort te zetten. Op het moment van de demonstratie vindt namelijk de raadsvergadering plaats en conform het reglement van orde van de gemeenteraad mag er niet binnen worden gedemonstreerd. Na de demonstratie, om 21.00 uur, staat het burgerinitiatief 'Bouw betaalbare woningen' op de agenda van de raadsvergadering. Er is niemand de toegang tot de openbare vergadering, die plaatsvindt in de raadzaal, ontzegd. Er kunnen zoveel bezoekers in de raadzaal als er zitplaatsen zijn.
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Demonstratie tegen Penn morgen gaat niet door: demonstranten niet welkom in raadszaal REGIO  |  27 juni 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - De aangekondigde demonstratie morgen tegen burgemeester Penn is verplaatst. De demonstratie zou plaats vinden voor de raadsvergadering waarin een burgerinitiatief uit Malberg besproken zou worden. De gemeente heeft echter te verstaan gegeven dat mensen die bij deze demonstratie aanwezig zijn de toegang tot de raadszaal ontzegd wordt. Dit zonder enige aanleiding, laat een van de organisatoren, Armand Vliegen, weten. Dit is voor de organisatie aanleiding geweest om de demonstratie tot nader order uit te stellen. Een woordvoerster van de gemeente laat in een reactie weten dat de demonstranten niet het Mosa Forum binnen mogen omdat daar een raadsvergadering plaatsvindt. Dat staat in de voorwaarden die voor deze demonstratie zijn vastgesteld, aldus de woordvoerster. De organisatie heeft er echter geen zin in op deze manier. ,,Deze handelwijze vanuit de gemeente toont wederom weinig respect voor de burger en perkt rechten zomaar in’’, vindt Vliegen. ,,Na de schoffering van mevrouw Penn om zomaar niet naar onze wijk te komen voor een gesprek, de omgevingsvergunning op een andere plaats te publiceren en bellers foutief te informeren zodat we geen kort geding konden starten voordat de asielzoekers geplaatst zouden worden is dit de zoveelste schoffering die wij als burger mogen ervaren en die wij niet “sjiek en sjoen” vinden. Echter toont dit in onze ogen wel de noodzaak aan om te demonstreren tegen dit ondemocratische beleid.’’   De organisatoren zullen de demonstratie op een nader tijdstip inhalen, laten ze teleurgesteld weten.   Raadslid Kitty Nuyts van de Liberale Partij Maastricht (LPM) is boos over de gang van zaken. ,,De Liberale Partij Maastricht betreurt deze hele gang van zaken. Ook mensen van Malberg zijn Maastrichtenaren en dienen evenzeer respectvol behandeld te worden. Waarom moeten de mensen van Malberg een petitie buiten op straat aan te bieden, in plaats van, zoals gebruikelijk in het huis van de democratie?  Door deze handelwijze wordt de kloof tussen de burger en de politiek steeds groter’’, aldus Nuyts. Waarom deze demonstratie. De organisatoren geven deze toelichting: Onze eerste vrouwelijke burgemeester heeft in nog geen jaar al een onuitwisbaar spoor door Maastricht getrokken en het is niet dat van de tram. Zo heeft zij zich al tegen de wil van het volk met onze carnavalstraditie bemoeid en ons aan het vreselijke plastic geholpen. In het coffeeshopdossier negeert zij de wens van de meerderheid van de raad en doet gewoon wat zij wilt. In het AZC dossier negeert zij de signalen vanuit de bevolking en walst als een olifant door de porseleinkast. Met juridische trucjes en foefjes ontzegt zij vele stadsgenoten hun recht op een zorgvuldige procedure. Ondanks dat er een te kort is aan politie, krijgen mensen die authentieke Maastrichtse scheldwoorden gebruiken op haar Facebookpagina, thuis politie bezoek om hun te intimideren en een gele kaart uit te delen. Nog niet eens een jaar in dienst en er nu al een politiestaat van onze mooie stad gemaakt. Zij verdient de rode kaart! Kom allen op 28 juni om 19.00 naar het mosae forum en breng een rode kaart mee en een fluit of iets anders wat lawaai maakt. Zodat de gemeenteraad kan horen hoe wij over haar denken. Zodra de raadsvergadering begint zal de manifestatie beëindigd worden. Zij zit er voor het volk, wij zijn er niet voor haar! Help te zorgen voor een hoge opkomst en deel dit bericht via facebook, twitter, messenger, whatsapp, telegram of wat dan ook. Tot zover deze oorspronkelijke oproep. De demonstratie gaat echter niet door. Bij deze de verklaring door de gemeente waarom niet: Een manifestatie/demonstratie moet worden aangemeld bij de gemeente. Op basis van de ‘wet manifestatie’ worden er dan, door de burgemeester, voorwaarden verbonden aan een demonstratie en wordt een vergunning afgegeven. Er is door de organisatoren van de demonstratie een vergunning aangevraagd om buiten het Mosae Forum tussen 19.00 uur en 21.00 uur te demonstreren. Die vergunning is, met daaraan gekoppeld de gebruikelijke voorwaarden, geheel conform de aanvraag afgegeven. De voorwaarden worden gesteld zodat de openbare orde tijdens de demonstratie wordt gehandhaafd. In de voorwaarden is ook vermeld dat het niet toegestaan is om de demonstratie binnen voort te zetten. Op het moment van de demonstratie vindt namelijk de raadsvergadering plaats en conform het reglement van orde van de gemeenteraad mag er niet binnen worden gedemonstreerd. Na de demonstratie, om 21.00 uur, staat het burgerinitiatief 'Bouw betaalbare woningen' op de agenda van de raadsvergadering. Er is niemand de toegang tot de openbare vergadering, die plaatsvindt in de raadzaal, ontzegd. Er kunnen zoveel bezoekers in de raadzaal als er zitplaatsen zijn.