facebook.png twitter.png
Liberale Partij Maastricht
Home
Fractie
Actueel
Programma
Kitty Nuyts
Archief
Categorieën
detram001007.jpg
Archief 2013
Archief 2012
Alle Archieven
Archief 2011
Economie/werkgelegenheid
Films LPM
Dier en welzijn
Coffeeshopbeleid
Noorderbrug trace
Maastrichtse zaken
Milieu - leefbaarheid
Tram Hasselt/Maastricht
Windmolens
Fotoboek activiteiten
Agenda raad
Contact
Uw mening
Mail : Kitty Nuyts
LiberalePartij Maastricht
Archief 2014
De tram
 
De Liberale Partij Maastricht heeft vragen gesteld aan het College over de drie onderzoeken die er in het verleden naar het tramtracé hebben plaatsgevonden.
 
Ten eerste de spoorbrugvariant. Voormalig PvdA wethouder Nuss die de Raad aangaf dat het onmogelijk was om de tram via de voor tientallen miljoenen opgeknapte maar ongebruikte spoorbrug te laten lopen werd blindelings gevolgd door de toenmalige coalitiepartijen PvdA VVD GL D66 Seniorenpartij. Niemand die ooit naar de diepgang van het onderzoek vroeg. De Liberale Partij Maastricht wel. Onze fractie heeft een werkgroep tram waar deskundigen van deel uitmaken, die ons de nodige terechte vragen lieten stellen aan de wethouder. We gaven de mogelijkheden van de spoorbrug aan en de onmogelijkheden van de Bassinbrug en Wilhelminabrug ( zwakke peilers en bruggen, vork en te stijl talud) aan. Ook gaven we aan dat de kosten gigantisch hoger waren dan begroot. Maar noch wethouder noch coalitiepartijen waren geďnteresseerd in ons betoog.
 
Nu onze beweringen waarheid blijken te zijn en de kosten ( 30-40 mln) van de aanpassingen Wilhelminabrug en Bassinbrug vele malen hoger zijn dan de enkele miljoenen die rapporten van Movares en Arcadis aangaven, hebben we nogmaals de vragen aan het college gesteld:
 
Hoe zijn door wethouder Nuss destijds de onderzoeksopdrachten geformuleerd naar de spoorbrugvariant, de Wilhelminabrug en de Bassinbrug? Betrof het diepgaande onderzoeken waarop men kon bogen of betrof het slechts summiere onderzoekjes? En kunnen deze onderzoeken aan de Raad ter beschikking worden gesteld? Het is natuurlijk een vreemde zaak als er zo' n grote discrepantie zit in de bedragen van de onderzoeksbureaus en de realiteit. Vandaag zullen deze vragen beantwoord worden.
 
Enigszins zijn wij verbaasd dat het juist de PvdA is die de Liberale Partij Maastricht destijds heeft verweten - toen we de meest logische technische en financiële vragen stelden- dat we provinciaaltjes waren en anti tram, vandaag met een motie komt over een onderzoek naar de spoorbrugvariant. De variant die ze destijds, toen hun wethouder nog het tramproject leidde, afschoten.
 
Wij zijn ook benieuwd hoe de rest van de nieuwe coalitie reageert omdat zij destijds ook niet echt geďnteresseerd waren in feiten en cijfers, hetgeen ons nu de situatie heeft opgeleverd waar we in verkeren. Waren onze vragen goed tegen het licht gehouden en had de meerderheid van de Raad daar gevolgen aan verbonden, dan hadden we nu al een traject uitgekozen: Of tot op de Boschstraat of over de spoorbrug, omdat de rest van de trajecten niet reëel zijn.
 
Namens de Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts
Inlichtingen m.b.t. dit persbericht : 043 3434908 Kitty Nuyts fractievoorzitter.