YES WE CAN
!!!
Kitty Nuyts
iberale Partij Maastricht
economie001047.jpg economie001046.jpg economie001045.jpg
FOTOBOEK ACTIVITEITEN
Films LPM
Tram Hasselt-Maastricht
Coffeeshopbeleid
Klip & Klaar artikelen >
2013
Home
FRACTIE
CONTACT
NIEUWSBRIEF
WORD LID
STEUN ONS
VERKIEZINGEN
LINKS
Noorderbrug trace
Milieu - Leefbaarheid
Dieren welzijn
Karosseer
Maastrichtse Zaken
Verkiezingen 2014
Economie/werkgelegenheid
PERSBERICHT
LIBERALE PARTJ MAASTRICHT WIL DAT WETHOUDER AARTS MET EEN AANVALSPLAN VOOR WERKGELEGENHEID KOMT. INZET 4 MLN


Doe je ogen dicht en denk aan Maastricht: wat is het grootste probleem?
Werkgelegenheid. Hebben we geld ? Ja. 4 mln.
Wethouder Costongs heeft in de begroting van 2014, de komende 4 jaren 1 mln euro laten opnemen om door te sparen voor MCHE. De organisatie Via 2018 heeft de titel niet weten binnen te halen maar het plan is toch om door te blijven sparen t/m 2017 voor culturele projecten. In 2018 is er dan een bedrag van 4 mln gespaard.
De wethouder wil dus 4 mln opzij zetten voor cultuur.
Echter wat heeft Maastricht nodig om de crisis door te komen: werkgelegenheid. Banen.
Er is grote behoefte aan banen want de afgelopen jaren zijn er 4000 verdwenen, en afgelopen jaar zijn we nog eens 1000 banen kwijtgeraakt. We komen zelfs onder de 70.000 banen uit. Het werkloosheidspercentage is hoog. De site “Limburg onderneemt” geeft een percentage van 13, 5 aan. Aantal ingeschreven werkzoekenden: 7201.
Dat is dramatisch voor onze stad. De Liberale Partij Maastricht kiest daarom niet voor cultuur, maar voor een aanvalsplan, waarmee werkgelegenheid wordt gecreëerd. Want werkgelegenheid is het beste antwoord op de crisis. Werkgelegenheid levert iets op en heeft een renderend effect.
Onze boodschap is: we staan er niet goed voor, maar we gaan aan de slag, we zetten de middelen zo effectief mogelijk in op werkgelegenheid en maken daar 4 mln voor vrij.
De fractie zal in de komende Raadsvergadering een motie indienen waarin dit voorstel verwoord wordt. Wij doen het voorstel. Het College hoeft alleen de handschoen op te pakken. Met 4 mln kan er een goed begin worden gemaakt. Voor de mensen die nu langs de kant staan.
Maastricht, 11 oktober 2013

Namens de Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts
Régis Krans
Bram Vos
Economie en Werkgelegenheid
Zet 4 mln van MCHE in voor werkgelegenheid
OPINIE: gebruik cultuurgeld voor scheppen banen
Windmolens
Archief LPM
Bloembakkenproject
Afschaffing reclamebelasting in voor lege etalages
Verhogen van brug
Tram blokkeert werkgelegenheid
Fractie op bezoek bij de ondernemers
L1 LPM wil 4 miljoen voor werkgelegenheid
Motie oppositie: miljoenen MCH2018 naar banenplan