iberale Partij Maastricht
YES WE CAN
!!!
Kitty Nuyts
Directie Essent
t.a.v. de heer P. Terium
Postbus 689
5201 AR 's-Hertogenbosch

Maastricht,  23 juli 2011
Geachte heer Terum,

Sinds 1904  brandt de vlam van Minckeleers op de Boschstraat, in het hart van Maastricht.  Voor menig Maastrichtenaar een monument van betekenis.
Vanwege de bezuinigingen staat de vlam van Minckeleers op het spel. Dat heeft 4 politieke partijen in Maastricht  doen overwegen om een beroep op U te doen  -  als directeur van Essent.
Ook wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar wij willen U verzoeken een gebaar te maken naar de inwoners en de stad Maastricht.
We  zouden het zeer op prijs stellen indien Essent  de vlam voor de  Maastrichtenaren  weet te behouden door de vlam aan te bieden aan de stad Maastricht en haar Maastrichtenaren.
Wij willen graag een suggestie  doen die U wellicht kan helpen een heroverweging te maken m.b.t. het laten branden van de vlam van Minckeleers. Laat de vlam branden van bijvoorbeeld 6.00 uur 's ochtends tot middernacht, dan wordt al aanzienlijk bespaard.
Wij zijn ervan overtuigd dat de Maastrichtenaren die hun stad een zeer warm hart toedragen dit "warm gebaar" als een teken van uw betrokkenheid bij hun stad  ten zeerste op prijs stellen.

Gaarne van u vernemend,
Kitty Nuyts
                        
                In 't hertsje vaan Mestreech,
           dao brant al jaore laank e leech,
        want Minckeleers hèlt dao de wach,
              op ziene sokkel daag en nach,
          en mèt die gaaspiep in zien hand,
           is heer bekind door gans 't land,
         want in Den Haag en Amsterdam,
       kin ederein dee maan, mèt die vlam
                  
Kitty Nuyts                          Cindy Rooyen    
                
Vivianne Heijnen                    Jan Hoen    
Liberale partij Maastricht
Fractie
Nieuws
Verkiezingen
Home
LPM in de Ster
LPM flyer
Moet je Horen