HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
OPINIE: Inspraak bevolking voor vestiging azc REGIO  |  06 juli 2016   |   reageer   Door Nanette Canisius en Kitty Nuyts   1 / 1 MAASTRICHT - In het dagblad de Limburger stond dat het provinciebestuur van Limburg de gemeenten oproept tot inspraak van de bevolking voor de vestiging van azc’s (DDL 20 juni 2016). Gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) nam een motie van de PVV met deze strekking over die met grote meerderheid was aangenomen (tegen waren alleen PvdA-D66-GroenLinks en VVD). Volgens Robert Housmans indiener van de motie is in meerdere gemeenten de bevolking niet geraadpleegd over plannen van een azc. “Maar het is duidelijk dat de inwoners behoefte hebben hun mening te laten horen. Inspraak is een fundamenteel onderdeel van het democratisch proces”. Koopmans was vol lof over dit initiatief en noemt deze inspraak buitengewoon verstandig. Door Nanette Canisius en Kitty Nuyts De Liberale Partij Maastricht heeft al op 14 mei het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht erop gewezen dat inspraak van raad én bewoners een onlosmakelijk onderdeel is van de democratische rechtsstaat, zoals Nederland is. zelfs gepleit heeft toen bij het College om naar de wensen en bezwaren van de omwonenden te luisteren en net zoals in Rijckholt is gebeurd haar besluit omtrent de azc’s Villapark en Malberg overeenkomstig aan te passen of te herzien. Het College heeft echter geen reactie gegeven op deze oproep. Gemeenten reageren verschillend hierop: sommige vinden dit ofwel een lokale aangelegenheid of laten de vorm van inspraak afhangen van de toekomstige ontwikkelingen wanneer er een azc op komst is. Burgemeester Penn- te Strake laat weten dat er in Maastricht geen inspraak was óf er een azc werd toegewezen maar dat wel optimaal de mogelijkheid werd geboden om mee te spreken over de manier waarop het azc zal landen in de wijk (DDL 23 juni 2016). Maar het is gebleken dat juist deze aanpak meespreken achteraf in plaats van vooraf niet goed is gevallen bij veel bewoners. Zij spreken van een donderslag bij heldere hemel en voelen zich compleet overvallen. Illustratief is de zinsnede uit de (boze) brief van de VVE van eigenaren van de Parkresidentie van 27 april aan het College over het azc Villapark: “Maar zo werd ons verzekerd, vanaf nu zouden we een “communicatietraject” ingaan en zou er goed naar ons geluisterd worden. Maar uhh…., waarom nu pas ?. Ook in de brieven aan het College van de bewonersvereniging van La Motterie en Mr. P. Holthuis namens medebewoners wordt dit gebrek aan inspraak en informatie vooraf uitgebreid aan de kaak gesteld. Maar zelfs over (het gebrek aan)  de informatievoorziening van de gemeente achteraf zijn zij niet te spreken. De bewoners van Malberg hebben het niet bij schriftelijk protesteren alleen gelaten maar zijn hun ongenoegen ook in grote getalen persoonlijk bij de deuren van het gemeentehuis komen uiten. Zij hebben zelfs een petitie, die door meer dan 1000 bewoners was ondertekend, aangeboden aan de burgemeester met het verzoek om in plaats van het azc te vestigen ter plekke sociale woningen te bouwen. Deze petitie werd echter niet door de meerderheid van  de raad aangenomen. Afgelopen vrijdag was er nog een kort geding aangespannen door een aantal gezinnen uit Malberg tegen de komst van het azc aan de Taliënruwe en Reinaartsingel. Zij vreesden (geluids)overlast en een verlies van privacy ook omdat een deel dit azc kort op hun huizen en tuinen ligt. De rechter nu heeft deze bezwaren gehonoreerd en geconstateerd dat het college zijn huiswerk niet goed heeft gedaan. Het college had hier moeten onderzoeken of het gebruik als azc planologisch in de omgeving past. Het had hierbij alle relevante ruimtelijke aspecten moeten afwegen en alle betrokken belangen tegen elkaar moeten afwegen. De rechter vindt dat het college dit onvoldoende heeft gedaan en heeft daarom het besluit van het college voor een deel geschorst wat betekent dat een deel van het gebouw niet als azc mag worden gebruikt tot zes weken nadat het college heeft beslist op de bezwaren van de omwonenden en die beslissing wordt over een paar maanden verwacht. Duidelijk is dat deze handelswijze van het College heeft gezorgd voor grote commotie, onvrede, protesten bij veel bewoners. Hoe anders was dat bij de komst van AZC Limmel (2014). Toen was er sprake van een open, transparant en democratisch proces. Toenmalig burgemeester Mans gaf destijds bij de eerste aanvraag van het coa aan: dat gaan we samen doen, met de bevolking en de Raad, dat ga ik niet alleen doen. Creëren van draagvlak in de gemeente was destijds uiterst belangrijk, waar trouwens ook minister Plasterk een groot voorstander van is. Er volgde een uitgebreide raadpleging van raad en bewoners, eindigend met een voorstel aan de raad. De transparante procedure die volgde bij de komst en de keuze van dat azc - na presentatie van een lijst van onderzocht vastgoed en uiteindelijk resulterend in de keuze voor locatie Limmel - doet recht aan het democratische proces. Als het College deze weg had gevolgd bij de vestiging van de azc’s  in Villapark en Malberg dan zou er nu wellicht ook geen sprake zijn van onvrede, protesten en rechtszaken tegen de gemeente maar zou dit wellicht voor meer draagvlak hebben gezorgd. Een goed voorbeeld hiervan in Limburg is in ieder geval Venray waar er wel inspraak is geweest, waar de gemeente namelijk voorafgaand aan de vestiging van het azc in Blitterswijck meerdere besloten en open inspraakavonden heeft gehouden……en tot tevredenheid alsdus een woordvoerster van de gemeente. Hoe denkt u hierover ? De Liberale Partij Maastricht  zou graag uw mening willen horen. Vindt u inspraak over de vestiging van een azc, net zoals gedeputeerde Ger Koopmans dit zegt, buitengewoon verstandig ? Brengt dit volgens u ook de burgers dichter bijelkaar ?  Zorgt dit volgens u voor draagvlak ? Of denkt u hier anders over ? Wij zien uw reacties graag tegemoet ! Liberale Partij Maastricht Emailadres: kitty.nuyts@gmail.com
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
OPINIE: Inspraak bevolking voor vestiging azc REGIO  |  06 juli 2016   |   reageer   Door Nanette Canisius en Kitty Nuyts   1 / 1 MAASTRICHT - In het dagblad de Limburger stond dat het provinciebestuur van Limburg de gemeenten oproept tot inspraak van de bevolking voor de vestiging van azc’s (DDL 20 juni 2016). Gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) nam een motie van de PVV met deze strekking over die met grote meerderheid was aangenomen (tegen waren alleen PvdA-D66-GroenLinks en VVD). Volgens Robert Housmans indiener van de motie is in meerdere gemeenten de bevolking niet geraadpleegd over plannen van een azc. “Maar het is duidelijk dat de inwoners behoefte hebben hun mening te laten horen. Inspraak is een fundamenteel onderdeel van het democratisch proces”. Koopmans was vol lof over dit initiatief en noemt deze inspraak buitengewoon verstandig. Door Nanette Canisius en Kitty Nuyts De Liberale Partij Maastricht heeft al op 14 mei het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht erop gewezen dat inspraak van raad én bewoners een onlosmakelijk onderdeel is van de democratische rechtsstaat, zoals Nederland is. zelfs gepleit heeft toen bij het College om naar de wensen en bezwaren van de omwonenden te luisteren en net zoals in Rijckholt is gebeurd haar besluit omtrent de azc’s Villapark en Malberg overeenkomstig aan te passen of te herzien. Het College heeft echter geen reactie gegeven op deze oproep. Gemeenten reageren verschillend hierop: sommige vinden dit ofwel een lokale aangelegenheid of laten de vorm van inspraak afhangen van de toekomstige ontwikkelingen wanneer er een azc op komst is. Burgemeester Penn-te Strake laat weten dat er in Maastricht geen inspraak was óf er een azc werd toegewezen maar dat wel optimaal de mogelijkheid werd geboden om mee te spreken over de manier waarop het azc zal landen in de wijk (DDL 23 juni 2016). Maar het is gebleken dat juist deze aanpak meespreken achteraf in plaats van vooraf niet goed is gevallen bij veel bewoners. Zij spreken van een donderslag bij heldere hemel en voelen zich compleet overvallen. Illustratief is de zinsnede uit de (boze) brief van de VVE van eigenaren van de Parkresidentie van 27 april aan het College over het azc Villapark: “Maar zo werd ons verzekerd, vanaf nu zouden we een “communicatietraject” ingaan en zou er goed naar ons geluisterd worden. Maar uhh…., waarom nu pas ?. Ook in de brieven aan het College van de bewonersvereniging van La Motterie en Mr. P. Holthuis namens medebewoners wordt dit gebrek aan inspraak en informatie vooraf uitgebreid aan de kaak gesteld. Maar zelfs over (het gebrek aan)  de informatievoorziening van de gemeente achteraf zijn zij niet te spreken. De bewoners van Malberg hebben het niet bij schriftelijk protesteren alleen gelaten maar zijn hun ongenoegen ook in grote getalen persoonlijk bij de deuren van het gemeentehuis komen uiten. Zij hebben zelfs een petitie, die door meer dan 1000 bewoners was ondertekend, aangeboden aan de burgemeester met het verzoek om in plaats van het azc te vestigen ter plekke sociale woningen te bouwen. Deze petitie werd echter niet door de meerderheid van  de raad aangenomen. Afgelopen vrijdag was er nog een kort geding aangespannen door een aantal gezinnen uit Malberg tegen de komst van het azc aan de Taliënruwe en Reinaartsingel. Zij vreesden (geluids)overlast en een verlies van privacy ook omdat een deel dit azc kort op hun huizen en tuinen ligt. De rechter nu heeft deze bezwaren gehonoreerd en geconstateerd dat het college zijn huiswerk niet goed heeft gedaan. Het college had hier moeten onderzoeken of het gebruik als azc planologisch in de omgeving past. Het had hierbij alle relevante ruimtelijke aspecten moeten afwegen en alle betrokken belangen tegen elkaar moeten afwegen. De rechter vindt dat het college dit onvoldoende heeft gedaan en heeft daarom het besluit van het college voor een deel geschorst wat betekent dat een deel van het gebouw niet als azc mag worden gebruikt tot zes weken nadat het college heeft beslist op de bezwaren van de omwonenden en die beslissing wordt over een paar maanden verwacht. Duidelijk is dat deze handelswijze van het College heeft gezorgd voor grote commotie, onvrede, protesten bij veel bewoners. Hoe anders was dat bij de komst van AZC Limmel (2014). Toen was er sprake van een open, transparant en democratisch proces. Toenmalig burgemeester Mans gaf destijds bij de eerste aanvraag van het coa aan: dat gaan we samen doen, met de bevolking en de Raad, dat ga ik niet alleen doen. Creëren van draagvlak in de gemeente was destijds uiterst belangrijk, waar trouwens ook minister Plasterk een groot voorstander van is. Er volgde een uitgebreide raadpleging van raad en bewoners, eindigend met een voorstel aan de raad. De transparante procedure die volgde bij de komst en de keuze van dat azc - na presentatie van een lijst van onderzocht vastgoed en uiteindelijk resulterend in de keuze voor locatie Limmel - doet recht aan het democratische proces. Als het College deze weg had gevolgd bij de vestiging van de azc’s  in Villapark en Malberg dan zou er nu wellicht ook geen sprake zijn van onvrede, protesten en rechtszaken tegen de gemeente maar zou dit wellicht voor meer draagvlak hebben gezorgd. Een goed voorbeeld hiervan in Limburg is in ieder geval Venray waar er wel inspraak is geweest, waar de gemeente namelijk voorafgaand aan de vestiging van het azc in Blitterswijck meerdere besloten en open inspraakavonden heeft gehouden……en tot tevredenheid alsdus een woordvoerster van de gemeente. Hoe denkt u hierover ? De Liberale Partij Maastricht  zou graag uw mening willen horen. Vindt u inspraak over de vestiging van een azc, net zoals gedeputeerde Ger Koopmans dit zegt, buitengewoon verstandig ? Brengt dit volgens u ook de burgers dichter bijelkaar ?  Zorgt dit volgens u voor draagvlak ? Of denkt u hier anders over ? Wij zien uw reacties graag tegemoet ! Liberale Partij Maastricht Emailadres: kitty.nuyts@gmail.com