facebook.png twitter.png
Liberale Partij Maastricht
Home
Fractie
Actueel
Programma
Kitty Nuyts
Archief
Categorieën
ivo001008.jpg
Archief 2013
Archief 2012
Alle Archieven
Archief 2011
Economie/werkgelegenheid
Films LPM
Dier en welzijn
Coffeeshopbeleid
Noorderbrug trace
Maastrichtse zaken
Milieu - leefbaarheid
Tram Hasselt/Maastricht
Windmolens
Fotoboek activiteiten
Agenda raad
Contact
Uw mening
Mail : Kitty Nuyts
LiberalePartij Maastricht
Archief 2014
Bevoegdheden Raad over onderwijs/LVO
Staan in de statuten van het LVO
 
Onder het motto “de Gemeenteraad gaat alleen over de gebouwen” heeft het LVO haar plannen in het kader van OOM niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. De Gemeenteraad heeft zich toch met die plannen bemoeid en een deskundigen rapport laten opstellen door BMC, omdat de Gemeenteraad de bezuinigingsplannen van LVO niet in het belang acht van het onderwijs in het algemeen en de stad in het bijzonder.
 
Veel raadsleden kennen de staturen niet of nemen zich niet de moeite om deze door te nemen en zich ervan te vergewissen wat hun bevoegdheden zijn. Zij toepen steeds dat ze niet te vertellen hebben wat het LVO betreft. Dit is pertinent niet waar.
 
Dat is vreemd omdat in de werkgroep [SP, LPM, PvdA, CDA, Groen Links, D66 en Seniorenpartij Maastricht] de Seniorenpartij het convenant, dat is neergelegd in de LVO statuten, meerdere malen a/d orde is geweest en ook in de Stadsronde gisteren. Het convenant is opgesteld toen de gemeente Maastricht het bestuur van het openbaar onderwijs heeft overgedragen aan het LVO. Daarbij zijn waarborgen geschapen met betrekking tot het behoud van het openbaar onderwijs.
 
De statuten van het LVO laten niets aan duidelijkheid te wensen over. (zie bijlage)
 
Statuten artikel 7 lid 5 - Taken en bevoegdheden college van bestuur
 
Het college van bestuur heeft goedkeuring nodig van de gemeenteraad van de gemeente [Maastricht] waarin een openbare school [Porta Mosana]is gelegen voor besluiten tot verplaatsing, samenvoeging, omzetting, splitsing, wijziging van het openbaar karakter en opheffing van deze school en besluiten tot opheffing van afdelingen daaraan. Goedkeuring kan alleen worden onthouden indien het besluit van het College op onevenredige wijze het belang van het openbaar onderwijs schaadt.
 
Porta Mosana is een openbare scholengemeenschap voor HAVO en VWO. Wat LVO voornemens is te doen m.i.v. schooljaar 2015/2016 is de HAVO afdeling minimaliseren tot twee leerjaren, waarna leerlingen de openbare scholengemeenschap moeten verlaten om in een tot het bijzonder onderwijs en aan de andere kant van de stad gelegen school [Bonnefanten college] hun opleiding voort te zetten.
 
Het niet kunnen afmaken van de HAVO opleiding, op het tot het openbaar onderwijs behorende Porta Mosana, is onmiskenbaar een onevenredige aantasting van het belang van het openbaar onderwijs in Maastricht. Artikel 7 lid 5.
 
Dit betekent dat de voorliggende OOM plannen wel de goedkeuring van de Gemeenteraad behoeven, daar waar LVO beoogt de HAVO afdeling van Porta Mosana meer dan te halveren.

Kitty Nuyts
liberale Partij Maastricht
ivo001001.jpg
<statuten-lvo-10-februari-2015.pdf>