HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Nuyts: College is kampioen bukken REGIO  |  17 augustus 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Kitty Nuyts heeft geen goed goed woord over voor de manier waarop het college van burgemeester en wethouders, kortweg B&W genoemd, haar vragen heeft beantwoord. ,,Bij de beantwoording van de vragen heeft het college zich weer kampioen bukken getoond’’, aldus Nuyts. Zij vraagt zich af of het college wegduikt, tot de storm over gewaaid is. ,,Opvallend is dat de burgemeester in de  beantwoording van de vragen de naam Vos Investments groep vermijdt te noemen’’, laat ze weten in een reactie op de antwoorden van het college. ,,En dat terwijl ze met Vos de onderhandelingen heeft gevoerd alvorens het besluit te nemen Parkweg 20 als geschikt pand aan te wijzen en dit aan het coa voor te dragen.  Bekend is dat LEA pas op 4 maart eigenaar werd en dat Vos/LEA in de stukken steeds gezamenlijk vermeld staan, ook na de eigendomsoverdracht. Die verwevenheid tussen Vos en Lea en het feit het college aanvankelijk met Vos heeft onderhandeld voorafgaand aan de eigendomsoverdracht aan LEA blijft onderbelicht. Het college zou klare wijn moeten schenken omtrent haar rol.’’ ,,Ook’’, vervolgt Nuyts, ,,ook opvallend is dat het college niet wil ingaan op haar eigen onderzoeksplicht ex art. 3:2 Awb vanwege het besluit dat ze heeft genomen. Namelijk het besluit dat het college parkweg 20 heeft aangewezen als geschikt pand. Wat doet het college? Ze schuift de verantwoordelijkheid steeds af op het coa. Uit de antwoorden aan de buurtraad Malberg blijkt dat het coa helemaal geen onderzoek doet naar een pand, dus dan zal dat waarschijnlijk ook niet bij Parkweg 20 het geval zijn. Dus dan heeft niemand (coa noch college) onderzoek gedaan??’’ En het LPM-raadslid vervolgt: ,,Het college heeft daarom haar eigen onderzoeksplicht verzaakt want ze had dienen te vermijden dat zij een "besmet pand" aanwees als azc in haar gemeente. Ook hier wordt niet op ingegaan. Het feit dat de fiod, het OM en de belastingdienst deze transactie nu onderzoekt wordt door het college afgedaan met de frase dat het college er niet aan twijfelt dat Lea haar huurovereenkomst zal nakomen....Met zo'n antwoord schieten we iets mee op!’’ In de verklaring van de burgemeester wordt vermeld dat er geen object van Vos Investments groep onderdeel uitmaakt van de bestuursovereenkomst. Hiermee wordt de raad op het verkeerde been gezet omdat de bestuursovereenkomst toen niet en nu nog steeds niet is ondertekend, vindt Nuyts. ,,De Raad wordt ook helemaal niet geïnformeerd waarom dat dan nog niet is gebeurd of dat het nog gaat gebeuren. Op de vraag om het fiod onderzoek af te wachten wil het college ook niet beantwoorden. Ondertussen gaan wel de geruchten dat de eerste lichting heel misschien pas in oktober komt.’’ ,,Voor het college is enkel van belang dat LEA Parkweg 20 nu in eigendom heeft, alhoewel...ook Parkweg 21-25 staan ook in de leveringsacte vermeld of wie heeft hier een fout gemaakt......de notaris? Zijn de eigenaren hiervan op de hoogte?’’ En zij besluit: ,,Art. 48 RvO is een controle-instrument van de raad waar het gaat om de handelingen van het college. Het college trekt ook deze keer weer  een lange neus naar de raad.  Met deze wijze van beantwoording van vragen kwalificeert het college zich als kampioen bukken..... tot de storm is overgewaaid??’’
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Nuyts: College is kampioen bukken REGIO  |  17 augustus 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur 1 / 1 MAASTRICHT - Kitty Nuyts heeft geen goed goed woord over voor de manier waarop het college van burgemeester en wethouders, kortweg B&W genoemd, haar vragen heeft beantwoord. ,,Bij de beantwoording van de vragen heeft het college zich weer kampioen bukken getoond’’, aldus Nuyts. Zij vraagt zich af of het college wegduikt, tot de storm over gewaaid is. ,,Opvallend is dat de burgemeester in de  beantwoording van de vragen de naam Vos Investments groep vermijdt te noemen’’, laat ze weten in een reactie op de antwoorden van het college. ,,En dat terwijl ze met Vos de onderhandelingen heeft gevoerd alvorens het besluit te nemen Parkweg 20 als geschikt pand aan te wijzen en dit aan het coa voor te dragen.  Bekend is dat LEA pas op 4 maart eigenaar werd en dat Vos/LEA in de stukken steeds gezamenlijk vermeld staan, ook na de eigendomsoverdracht. Die verwevenheid tussen Vos en Lea en het feit het college aanvankelijk met Vos heeft onderhandeld voorafgaand aan de eigendomsoverdracht aan LEA blijft onderbelicht. Het college zou klare wijn moeten schenken omtrent haar rol.’’ ,,Ook’’, vervolgt Nuyts, ,,ook opvallend is dat het college niet wil ingaan op haar eigen onderzoeksplicht ex art. 3:2 Awb vanwege het besluit dat ze heeft genomen. Namelijk het besluit dat het college parkweg 20 heeft aangewezen als geschikt pand. Wat doet het college? Ze schuift de verantwoordelijkheid steeds af op het coa. Uit de antwoorden aan de buurtraad Malberg blijkt dat het coa helemaal geen onderzoek doet naar een pand, dus dan zal dat waarschijnlijk ook niet bij Parkweg 20 het geval zijn. Dus dan heeft niemand (coa noch college) onderzoek gedaan??’’ En het LPM-raadslid vervolgt: ,,Het college heeft daarom haar eigen onderzoeksplicht verzaakt want ze had dienen te vermijden dat zij een "besmet pand" aanwees als azc in haar gemeente. Ook hier wordt niet op ingegaan. Het feit dat de fiod, het OM en de belastingdienst deze transactie nu onderzoekt wordt door het college afgedaan met de frase dat het college er niet aan twijfelt dat Lea haar huurovereenkomst zal nakomen....Met zo'n antwoord schieten we iets mee op!’’ In de verklaring van de burgemeester wordt vermeld dat er geen object van Vos Investments groep onderdeel uitmaakt van de bestuursovereenkomst. Hiermee wordt de raad op het verkeerde been gezet omdat de bestuursovereenkomst toen niet en nu nog steeds niet is ondertekend, vindt Nuyts. ,,De Raad wordt ook helemaal niet geïnformeerd waarom dat dan nog niet is gebeurd of dat het nog gaat gebeuren. Op de vraag om het fiod onderzoek af te wachten wil het college ook niet beantwoorden. Ondertussen gaan wel de geruchten dat de eerste lichting heel misschien pas in oktober komt.’’ ,,Voor het college is enkel van belang dat LEA Parkweg 20 nu in eigendom heeft, alhoewel...ook Parkweg 21-25 staan ook in de leveringsacte vermeld of wie heeft hier een fout gemaakt......de notaris? Zijn de eigenaren hiervan op de hoogte?’’ En zij besluit: ,,Art. 48 RvO is een controle-instrument van de raad waar het gaat om de handelingen van het college. Het college trekt ook deze keer weer  een lange neus naar de raad.  Met deze wijze van beantwoording van vragen kwalificeert het college zich als kampioen bukken..... tot de storm is overgewaaid??’’