facebook.png twitter.png
Liberale Partij Maastricht
Home
Fractie
Actueel
Programma
Kitty Nuyts
Archief
CategorieŽn
katten001005.jpg
Archief 2013
Archief 2012
Alle Archieven
Archief 2011
Economie/werkgelegenheid
Films LPM
Dier en welzijn
Coffeeshopbeleid
Noorderbrug trace
Maastrichtse zaken
Milieu - leefbaarheid
Tram Hasselt/Maastricht
Windmolens
Fotoboek activiteiten
Agenda raad
Contact
Uw mening
Mail : Kitty Nuyts
LiberalePartij Maastricht
Archief 2014
Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992,
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 12 augustus 2015


Onderwerp: Art 48 vraag zwerfkatten.


Geacht College,

Als sinds 2006 zit de Liberale Partij Maastricht met diverse opvolgende wethouders dierenwelzijn om de tafel omdat de Dierenbescherming haar taak verzaakt m.b.t. de Maastrichtse zwerfkatten. De Dierenbescherming wordt daarvoor wel betaald door de gemeente, echter in de praktijk blijkt dat deze problematiek steeds meer afgewenteld wordt op particulieren en stichtingen.
Onder wethouder Costongs heeft de Liberale Partij Maastricht drie maal de problematiek aan de orde gesteld hetgeen tot gevolg had dat de Dierenbescherming de draad mondjes maat oppakte onder de voorwaarde dat zij er een extra (fors) geldbedrag voor gekregen. Terzijde vermelden wij hier dat de Dierenbescherming ook een fonds werkgroep zwerfkatten heeft via welk fonds ook middelen bij de belastingbetaler worden verworven. Dus dubbel op. Inzicht krijgen we hier niet in. Ondertussen groeit het aantal zwerfkatten.

Bij opvolgend wethouder van Grootheest hebben we ook al diverse gesprekken gehad over het niet oppakken door de Dierenbescherming van de zwerfkattenproblematiek. Wethouder van Grootheest en zijn ambtenaren gingen dan weer een gesprek aan met de Dierenbescherming. Wenselijk zou natuurlijk zijn dat eens en voor altijd er een oplossing zou komen. Het zou logisch zijn om te bekijken of het wel reŽel is om deze taak bij de Dierenbescherming te laten en de Dierenbescherming hiervoor geld te geven. Immers het gaat een tijdje " goed" en daarna komt de klad er weer in bij de aanpak.

Vorig jaar werden we door een Belgische zwerfkattenorganisatie benaderd met de klacht over de dierenbescherming dat deze niet in actie kwam. En zo gaat er bij onze fractie geen maand voorbij zonder meldingen.

Van meer realisme zou ons inziens getuigen de aanpak dat de stichtingen die nu voor de opvang, sterilisatie, dokterskosten opkomen, om die deze taak toe te delen en dat deze de kosten bij de gemeente kunnen declareren, en dit bedrag op de vergoeding aan de Dierenbescherming te verminderen.
Gedurende de afgelopen tien jaren is gebleken dat de weg die bewandeld wordt met de Dierenbescherming een heilloze is.
Vraag aan de wethouder
Wat gaat u doen om de zwerfkattenproblematiek in heel Maastricht effectief aan te pakken en bent u bereid om met de organisaties die zich nu ontfermen over de Maastrichtse zwerfkatten in gesprek te gaan en hun een vergoeding van de kosten te geven, uit het budget voor de Dierenbescherming?

Met vriendelijke groet,
Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts