Navigation Menu
Aan het college van B&W van Maastricht Maastricht, 28 november 2017 Betreft: Art 47 vragen m.b.t. de Kennedyschool en financiële onderbouwing Geacht college, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de Liberale Partij Maastricht een motie m.b.t. de Kennedyschool ingediend. Duidelijk werd dat de wethouder ons weinig van financiële informatie had voorzien. Tijdens die begrotingsbehandeling heeft de Liberale Partij Maastricht de wethouder twee maal gevraagd om ons de cijfers van de gebouwelijke kosten op papier te zetten en tijdens de vergadering aan te leveren. Dit werd nagelaten ook in tweede termijn. De Raad moest dus tijdens deze vergadering zelf alle gegevens maar bij elkaar zien te sprokkelen. Daartoe hebben we de vergadering moeten schorsen. Tijdens deze schorsing heeft een ambtenaar ons een “beetje bijgepraat”. Op zich een trieste situatie, want we hadden op een gegeven moment een vergadering in een vergadering omdat we de cijfers niet kregen en nu maar op de valreep even werden bijgepraat. We konden onze controlerende taak en kaderstellende taak daarom niet uitoefenen. Wellicht was het politiek wel de bedoeling van het college de raad zo te laten bungelen en ons op die manier op achterstand te zetten. Tijdens die vergadering werd ook helemaal niet leiding gegeven om te zorgen - zelfs niet nadat de Liberale Partij Maastricht 2 x om een financiëel overzicht had gevraagd- dat de raad die benodigde informatie zou krijgen. Het was weer een soapvergadering waar de raad aan haar lot werd overgelaten door het college. Enfin, we hadden een motie ingediend maar vanwege de grote waas die de wethouder opwierp en in stand hield, konden we geen koppen met spijkers slaan. E.e.a. werd vooruit geschoven naar later en hoe dit begrotingstechnisch dan moest uitpakken was ook maar de vraag. Immers de begrotingsbehandeling is er om wijzigingen door te voeren. Dus het werd een grote puinhoop. Op een gegeven moment werd tijdens de (schorsing) begrotingsbehandeling ambtelijk aangegeven en later door de wethouder bevestigd dat er nog 1 mln ontbreekt om de noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen te doen. Bekend is dat de gemeente jaarlijks zich blauw betaalt aan het huren van twee lokalen van Radar en Porta cabins van een firma. Vraag 1. Hoeveel betaalt de gemeente jaarlijks voor de twee l okalen en hoeveel voor de porta cabins? Vraag 2 Uit welk budget (onderwijsbudget?) wordt dit betaald en hoeveel geld zit er in dat budget? Vraag 3. Is het niet logischer en uiteindelijk goedkoper om die huren uit dit budget te kapitaliseren en daarvoor het resterende bedrag uit te voteren? Vraag 4. Bent u het met de Liberale Partij Maastricht eens dat de slechte situatie waarin de kinderen en de leerkachten zich al jaren begeven en het enorme bedrag dat de gemeente aan huren betaalt voor noodsituaties (wellicht óók 1 mln voor 2 jaar huur) dit rechtvaardigt om het gekapitaliseerde bedrag van de huren z.s.m. in te zetten voor de duurzame gebouwelijke aanpassing? Vraag 5. Bent u het met de Liberale Partij Maastricht eens dat u geld bent aan het weggooien aan huren terwijl u dit allang in duurzame gebouwelijke aanpassingen had moeten investeren, en daarmee een probleem allang had kunnen opgelossen? Namens de Liberale Partij Maastricht , Kitty Nuyts Nanette Canisius
HOME FRACTIE VERKIEZINGEN OPROEP ACTUEEL ARCHIEF CONTACT
Aan het college van B&W van Maastricht Maastricht, 28 november 2017 Betreft: Art 47 vragen m.b.t. de Kennedyschool en financiële onderbouwing Geacht college, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de Liberale Partij Maastricht een motie m.b.t. de Kennedyschool ingediend. Duidelijk werd dat de wethouder ons weinig van financiële informatie had voorzien. Tijdens die begrotingsbehandeling heeft de Liberale Partij Maastricht de wethouder twee maal gevraagd om ons de cijfers van de gebouwelijke kosten op papier te zetten en tijdens de vergadering aan te leveren. Dit werd nagelaten ook in tweede termijn. De Raad moest dus tijdens deze vergadering zelf alle gegevens maar bij elkaar zien te sprokkelen. Daartoe hebben we de vergadering moeten schorsen. Tijdens deze schorsing heeft een ambtenaar ons een “beetje bijgepraat”. Op zich een trieste situatie, want we hadden op een gegeven moment een vergadering in een vergadering omdat we de cijfers niet kregen en nu maar op de valreep even werden bijgepraat. We konden onze controlerende taak en kaderstellende taak daarom niet uitoefenen. Wellicht was het politiek wel de bedoeling van het college de raad zo te laten bungelen en ons op die manier op achterstand te zetten. Tijdens die vergadering werd ook helemaal niet leiding gegeven om te zorgen - zelfs niet nadat de Liberale Partij Maastricht 2 x om een financiëel overzicht had gevraagd- dat de raad die benodigde informatie zou krijgen. Het was weer een soapvergadering waar de raad aan haar lot werd overgelaten door het college. Enfin, we hadden een motie ingediend maar vanwege de grote waas die de wethouder opwierp en in stand hield, konden we geen koppen met spijkers slaan. E.e.a. werd vooruit geschoven naar later en hoe dit begrotingstechnisch dan moest uitpakken was ook maar de vraag. Immers de begrotingsbehandeling is er om wijzigingen door te voeren. Dus het werd een grote puinhoop. Op een gegeven moment werd tijdens de (schorsing) begrotingsbehandeling ambtelijk aangegeven en later door de wethouder bevestigd dat er nog 1 mln ontbreekt om de noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen te doen. Bekend is dat de gemeente jaarlijks zich blauw betaalt aan het huren van twee lokalen van Radar en Porta cabins van een firma. Vraag 1. Hoeveel betaalt de gemeente jaarlijks voor de twee lokalen en hoeveel voor de porta cabins? Vraag 2 Uit welk budget (onderwijsbudget?) wordt dit betaald en hoeveel geld zit er in dat budget? Vraag 3. Is het niet logischer en uiteindelijk goedkoper om die huren uit dit budget te kapitaliseren en daarvoor het resterende bedrag uit te voteren? Vraag 4. Bent u het met de Liberale Partij Maastricht eens dat de slechte situatie waarin de kinderen en de leerkachten zich al jaren begeven en het enorme bedrag dat de gemeente aan huren betaalt voor noodsituaties (wellicht óók 1 mln voor 2 jaar huur) dit rechtvaardigt om het gekapitaliseerde bedrag van de huren z.s.m. in te zetten voor de duurzame gebouwelijke aanpassing? Vraag 5. Bent u het met de Liberale Partij Maastricht eens dat u geld bent aan het weggooien aan huren terwijl u dit allang in duurzame gebouwelijke aanpassingen had moeten investeren, en daarmee een probleem allang had kunnen opgelossen? Namens de Liberale Partij Maastricht , Kitty Nuyts Nanette Canisius