iberale Partij Maastricht
TVMaastricht
YES WE CAN
!!!
Kitty Nuyts
Maastricht, 20 februari 2011

betreft: art. 37 RvO : donaties burgers afscheid burgemeester Leers

Geacht College,

Voormalig burgemeester Leers heeft bij zijn afscheid te kennen gegeven dat het geld van de donaties van de burgers besteed zou moeten worden aan een klok die op het plein bij Mosae Forum geplaatst zou moeten worden. Voormalig burgemeester Leers wilde daar een ontmoetingsplaats creëren, om  zo Mosae Forum een impuls te geven. Die opdracht zou door een Maastrichtse kunstenaar uitgevoerd moeten worden. Tot op heden is die wens nog niet gerealiseerd. Vandaar dat we enkele vragen willen stellen.

1.    Waar is het geld gebleven dat werd gedoneerd bij het afscheid van     voormalig burgemeester Leers?
2.    Heeft u al opdracht gegeven aan een Maastrichtse kunstenaar om een     klok te laten maken om op het plein bij Mosae Forum te plaatsen?
3.     Zo nee, wanneer gaat u dan wel opdracht hiertoe geven, opdat het geld     naar de gewenste bestemming gaat?


namens de Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts  


Liberale partij Maastricht
Fractie
Nieuws
Verkiezingen
Home
LPM in de Ster
LPM flyer
Moet je Horen