HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
OPINIE: Luchtkwaliteit niet meten is niet willen weten! REGIO  |  03 mei 2016   |   reageer   Door Nanette Canisius en Kitty Nuyts   1 / 1 MAASTRICHT - Deze maand kwam het onderwerp luchtkwaliteit aan de orde in de Raad. Bekend is dat het in Maastricht niet goed is gesteld met de luchtkwaliteit en daardoor ook met de gezondheid van de inwoners. Veel kinderen in Maastricht hebben een verminderde longkwaliteit en veel mensen hebben aandoeningen als hart- en vaatziekten, astma, bronchitis en andere gezondheidsklachten. Op 29 maart tijdens een voorlichtingsavond van Klaor Loch in de Raadszaal wees Professor Avonts van de universiteit van Gent, een autoriteit op het gebied van de relatie auto-en vrachtverkeer en fijnstof, nog eens op het grote gevaar van fijnstof op de gezondheid. Ook benadrukte hij dat er aan de tunnelmonden van de A2 een enorme luchtverontreiniging zal ontstaan die over een groot gebied merkbaar zal zijn. Maar niet alleen hier zal er sprake zijn grotere luchtverontreiniging.  Straks zal ook de luchtkwaliteit in West een stuk verslechteren, als het Noorderbrugtracé midden door de woonwijk Ravelijn en Caberg wordt gelegd. Vlak langs het Noorderbrugtracé ligt de school de Sprong en het kinderdagverblijf. Er is een ontheffing voor de overschrijding van de fijnstof/CO2 normen verkregen. En het feit dat zo iets mogelijk is, geeft al aan dat projecten belangrijker zijn dan de gezondheid van de mens. Bovendien ligt in de planning dat het verkeer van de Kennedybrug straks ook via het Noorderbrugtracé wordt geleid, dat verkeer komt er dan nog bovenop. Dus de bewoners in West kunnen hun borst nat maken. Wat de kleine winst dan in Oost is, wordt een groot gezondheidsprobleem in West. En zo zijn er meer trucs te bedenken.  Wat te denken van het volgende? Wethouder van Grootheest (GL) schermt in zijn betoog dat we op de hoede weg zijn, ook  met meetstations. Maar opvallend genoeg is er behalve aan de Maagdendries in het centrum en de Hoge fronten, en straks bij de A2, geen  enkel meetstation te vinden. De Liberale Partij Maastricht vroeg vorige week nog om een meetstation aan het Vrijthof juist omdat daar meer dan 200 dieselbussen per dag passeren en waar het dieselvrachtverkeer het kernwinkel gebied bevoorraadt. Maar waar ook de auto’s die in de Qpark garage onder het Vrijthof parkeren, veel fijnstof en CO2 uitstoot veroorzaken. Ons verzoek werd echter afgewezen met als reden dat er in 2008 d.w.z. 8 jaar gelden( !) niet noodzakelijk  was gebleken om er een meetstation te plaatsen. Deze maand zou er een evaluatie van de metingen in Maastricht plaatsvinden. Of er dan besloten zal worden om in het centrum meerdere meetpunten te installeren blijft een vraag. We denken echter dat een meting aan het Vrijthof zo ongunstig was geweest dat men spontaan naar de terrassen van het OLV zou verhuizen. Maar het was natuurlijk wel moedig geweest om ook daar in afgelopen 8 jaar te hebben gemeten. Maar dan hadden we er nog een probleem bij gehad. En dat kan natuurlijk niet op weg naar Maastricht klimaat neutraal!  En NIET METEN = NIET WILLEN WETEN…. En wat men weet bestaat ook niet. Maar de Liberale Partij Maastricht houdt er niet van om weg te kijken -zoals zo vaak gebeurt - maar juist om de problemen te benoemen en te erkennen.  Want alleen zo kun je de problemen ook oplossen. We willen er dan ook bij de wethouder op aandringen het aantal meetpunten uit te breiden en evenwichtiger te verdelen over Maastricht. We komen met een idee, eens kijken of dat wordt gehonoreerd en of wethouder Grootheest: het hart voor de gezondheid van de inwoners van Maastricht  op de goede plaats heeft! Namens de Liberale Partij Maastricht Nanette Canisius en Kitty Nuyts 
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
OPINIE: Luchtkwaliteit niet meten is niet willen weten! REGIO  |  03 mei 2016   |   reageer   Door Nanette Canisius en Kitty Nuyts   1 / 1 MAASTRICHT - Deze maand kwam het onderwerp luchtkwaliteit aan de orde in de Raad. Bekend is dat het in Maastricht niet goed is gesteld met de luchtkwaliteit en daardoor ook met de gezondheid van de inwoners. Veel kinderen in Maastricht hebben een verminderde longkwaliteit en veel mensen hebben aandoeningen als hart- en vaatziekten, astma, bronchitis en andere gezondheidsklachten. Op 29 maart tijdens een voorlichtingsavond van Klaor Loch in de Raadszaal wees Professor Avonts van de universiteit van Gent, een autoriteit op het gebied van de relatie auto-en vrachtverkeer en fijnstof, nog eens op het grote gevaar van fijnstof op de gezondheid. Ook benadrukte hij dat er aan de tunnelmonden van de A2 een enorme luchtverontreiniging zal ontstaan die over een groot gebied merkbaar zal zijn. Maar niet alleen hier zal er sprake zijn grotere luchtverontreiniging.  Straks zal ook de luchtkwaliteit in West een stuk verslechteren, als het Noorderbrugtracé midden door de woonwijk Ravelijn en Caberg wordt gelegd. Vlak langs het Noorderbrugtracé ligt de school de Sprong en het kinderdagverblijf. Er is een ontheffing voor de overschrijding van de fijnstof/CO2 normen verkregen. En het feit dat zo iets mogelijk is, geeft al aan dat projecten belangrijker zijn dan de gezondheid van de mens. Bovendien ligt in de planning dat het verkeer van de Kennedybrug straks ook via het Noorderbrugtracé wordt geleid, dat verkeer komt er dan nog bovenop. Dus de bewoners in West kunnen hun borst nat maken. Wat de kleine winst dan in Oost is, wordt een groot gezondheidsprobleem in West. En zo zijn er meer trucs te bedenken.  Wat te denken van het volgende? Wethouder van Grootheest (GL) schermt in zijn betoog dat we op de hoede weg zijn, ook  met meetstations. Maar opvallend genoeg is er behalve aan de Maagdendries in het centrum en de Hoge fronten, en straks bij de A2, geen  enkel meetstation te vinden. De Liberale Partij Maastricht vroeg vorige week nog om een meetstation aan het Vrijthof juist omdat daar meer dan 200 dieselbussen per dag passeren en waar het dieselvrachtverkeer het kernwinkel gebied bevoorraadt. Maar waar ook de auto’s die in de Qpark garage onder het Vrijthof parkeren, veel fijnstof en CO2 uitstoot veroorzaken. Ons verzoek werd echter afgewezen met als reden dat er in 2008 d.w.z. 8 jaar gelden( !) niet noodzakelijk  was gebleken om er een meetstation te plaatsen. Deze maand zou er een evaluatie van de metingen in Maastricht plaatsvinden. Of er dan besloten zal worden om in het centrum meerdere meetpunten te installeren blijft een vraag. We denken echter dat een meting aan het Vrijthof zo ongunstig was geweest dat men spontaan naar de terrassen van het OLV zou verhuizen. Maar het was natuurlijk wel moedig geweest om ook daar in afgelopen 8 jaar te hebben gemeten. Maar dan hadden we er nog een probleem bij gehad. En dat kan natuurlijk niet op weg naar Maastricht klimaat neutraal!  En NIET METEN = NIET WILLEN WETEN…. En wat men weet bestaat ook niet. Maar de Liberale Partij Maastricht houdt er niet van om weg te kijken - zoals zo vaak gebeurt - maar juist om de problemen te benoemen en te erkennen.  Want alleen zo kun je de problemen ook oplossen. We willen er dan ook bij de wethouder op aandringen het aantal meetpunten uit te breiden en evenwichtiger te verdelen over Maastricht. We komen met een idee, eens kijken of dat wordt gehonoreerd en of wethouder Grootheest: het hart voor de gezondheid van de inwoners van Maastricht  op de goede plaats heeft! Namens de Liberale Partij Maastricht Nanette Canisius en Kitty Nuyts