HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Bijzondere bijstand voor de armsten bij medicijnbehoefte REGIO  |  14 maart 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Een man komt bij de apotheek, een oud vrouwtje is voor hem. Ze kan de medicijnen niet betalen en zegt dan: laat maar. Hij is zo getroffen dat hij de 11 euro betaalt. De man wendt zich tot raadslid Kitty Nuyts met het verzoek dit eens aan te kaarten bij de gemeente. Zo gezegd, zo gedaan. En Nuyts krijgt nu antwoord van wethouder Gerats: voor deze mensen is er de bijzondere bijstand! Het is echter belangrijk dat deze mensen dat ook wéten…. De gang van zaken bij de apotheek zoals hier boven geschetst, is voor de Liberale Partij Maastricht te triest voor woorden. ,,Ziektekostenverzekeringsmaatschappijen zwemmen in de miljarden en arme mensen kunnen hun medicijnen niet betalen. In welke maatschappij leven wij? Dit is toch de omgekeerde wereld?’’, verzucht Nuyts. ,,Wethouder Gerats geeft aan dat de bijzondere bijstand daar voor ingericht wordt. Goed van de wethouder. We zijn blij voor die mensen en we hopen dat de regeling snel bekend wordt bij de apotheken en dat de sociale dienst ook  echt mee helpt. Aan de andere kant is dit zo'n verrot systeem, dat we de mensen opzadelen met allerlei oplapmiddelen omdat velen nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen.’’ Bijgaand het antwoord van de wethouder: Geachte mevrouw Nuyts, beste Kitty,   Onderstaande vragen vallen deels binnen mijn eigen portefeuille, deels in die van wethouder André Willems. Naar aanleiding van de vragen over de vergoeding van medicijnkosten kan ik je namens portefeuillehouder André Willems het volgende laten weten.   Het beleid van de gemeente is dat de zorgverzekeringswet toereikend moet zijn. Er wordt geen bijzondere bijstand toegekend voor gemaakte medische kosten, eigen bijdragen  voor medische kosten die door de zorgverzekering worden opgelegd en het eigen risico op de basisverzekering. Voor mensen met een heel laag budget bieden wij een ziektekostenverzekering met een brede dekking en weinig eigen risico.  Als sprake is van een stapeling van kosten en hierdoor een schrijnende situatie ontstaat, is het mogelijk om wegens individuele bijzondere omstandigheden over te gaan tot toekenning van Bijzondere bijstand voor medische kosten. Wellicht dat we richting apothekers meer bekendheid moeten geven aan deze mogelijkheden, dat gaan we bespreken met Sociale Zaken.
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Bijzondere bijstand voor de armsten bij medicijnbehoefte REGIO  |  14 maart 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Een man komt bij de apotheek, een oud vrouwtje is voor hem. Ze kan de medicijnen niet betalen en zegt dan: laat maar. Hij is zo getroffen dat hij de 11 euro betaalt. De man wendt zich tot raadslid Kitty Nuyts met het verzoek dit eens aan te kaarten bij de gemeente. Zo gezegd, zo gedaan. En Nuyts krijgt nu antwoord van wethouder Gerats: voor deze mensen is er de bijzondere bijstand! Het is echter belangrijk dat deze mensen dat ook wéten…. De gang van zaken bij de apotheek zoals hier boven geschetst, is voor de Liberale Partij Maastricht te triest voor woorden. ,,Ziektekostenverzekeringsmaatschappijen zwemmen in de miljarden en arme mensen kunnen hun medicijnen niet betalen. In welke maatschappij leven wij? Dit is toch de omgekeerde wereld?’’, verzucht Nuyts. ,,Wethouder Gerats geeft aan dat de bijzondere bijstand daar voor ingericht wordt. Goed van de wethouder. We zijn blij voor die mensen en we hopen dat de regeling snel bekend wordt bij de apotheken en dat de sociale dienst ook  echt mee helpt. Aan de andere kant is dit zo'n verrot systeem, dat we de mensen opzadelen met allerlei oplapmiddelen omdat velen nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen.’’ Bijgaand het antwoord van de wethouder: Geachte mevrouw Nuyts, beste Kitty,   Onderstaande vragen vallen deels binnen mijn eigen portefeuille, deels in die van wethouder André Willems. Naar aanleiding van de vragen over de vergoeding van medicijnkosten kan ik je namens portefeuillehouder André Willems het volgende laten weten.   Het beleid van de gemeente is dat de zorgverzekeringswet toereikend moet zijn. Er wordt geen bijzondere bijstand toegekend voor gemaakte medische kosten, eigen bijdragen  voor medische kosten die door de zorgverzekering worden opgelegd en het eigen risico op de basisverzekering. Voor mensen met een heel laag budget bieden wij een ziektekostenverzekering met een brede dekking en weinig eigen risico.  Als sprake is van een stapeling van kosten en hierdoor een schrijnende situatie ontstaat, is het mogelijk om wegens individuele bijzondere omstandigheden over te gaan tot toekenning van Bijzondere bijstand voor medische kosten. Wellicht dat we richting apothekers meer bekendheid moeten geven aan deze mogelijkheden, dat gaan we bespreken met Sociale Zaken.