HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
B&W: Geen bezuiniging op openbaar vervoer, wel minder haltes REGIO  |  26 juli 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Hoewel er niet wordt bezuinigd op het openbaar vervoer, komen er vanaf december wel minder bushaltes. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders van Maastricht aan raadslid Kitty Nuyts. Die had onder meer gevraagd of de lijnen 9 en 10, Malberg en Pottenberg verdwijnen. ,,De stadsbuslijnen wijzigen en worden hernummerd’’, antwoorden B&W. ,,Buslijn 9 en 10 komen niet in de huidige vorm terug. Malberg en Pottenberg behouden wel hun busverbinding met de binnenstad en het station.’’ Wel erkent het college dat er bushaltes komen te vervallen en dat mensen dus verder moeten lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. ,,Er zullen geen bestaande haltes worden overgeslagen’’, aldus B&W. ,,Wel vervallen een aantal bushaltes omdat de bus deze haltes niet meer aandoet. Als gevolg hiervan wordt de afstand tot een halte voor sommige gebruikers groter. Zodra het netwerk door Arriva is vastgesteld zullen we inventariseren welke haltes komen te vervallen en welke infrastructurele aanpassingen wenselijk zijn.’’ Het busvervoer onder Arriva vanaf december zal er anders uitzien dan het huidige van Veolia. ,,In Maastricht zijn er veel wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen nadelig uitpakken voor individuele gebruikers. Er zullen echter ook gebruikers zijn die Arriva als een verbetering zullen ervaren. De inschatting is dat deze laatste groep veel groter is.’’ Nuyts is niet content met de antwoorden, laat zij weten. ,,De bezuiniging wordt ontkend in de beantwoording, maar ondertussen wordt er wel toegegeven dat de mensen verder naar de haltes moeten lopen ( is ook een vorm van bezuiniging en dat er haltes/bussen vervallen). Gesteld wordt dat het bedrag van de vorige  aanbesteding gelijk is aan die van nu, terwijl de kosten stijgen en wetgeving verandert, en dezelfde service niet meer voor het zelfde bedrag kan, dan is dat wel een bezuiniging, nl de mogelijkheden van OV worden beperkter door dezelfde  bedragen te hanteren.’’ En zij vervolgt: ,,In de antwoorden wordt ook aangegeven dat de tram een eenmalige investering is. Ook dat klopt niet, want jaarlijks dient er 8 ton aan exploitatietekort te worden bijgelegd plus nog eens 633.000 wegens verlies verkort traject. En dat 35 jaar lang. Dat is ook belastinggeld. Dus het zijn duizelingwekkende bedragen die voor dit prestige project op tafel gelegd moeten worden.’’ ,,Bovendien beweert de wethouder dat de Bassinbrug voor 3 ton aangepast kan worden voor de tram, en dat is ook een sprookje. Dus het OV waar iedere Maastrichtenaar van afhankelijk is, wordt financieel benadeeld door het kostbare tramproject. De verhoudingen zijn helemaal scheef getrokken.’’
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
B&W: Geen bezuiniging op openbaar vervoer, wel minder haltes REGIO  |  26 juli 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Hoewel er niet wordt bezuinigd op het openbaar vervoer, komen er vanaf december wel minder bushaltes. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders van Maastricht aan raadslid Kitty Nuyts. Die had onder meer gevraagd of de lijnen 9 en 10, Malberg en Pottenberg verdwijnen. ,,De stadsbuslijnen wijzigen en worden hernummerd’’, antwoorden B&W. ,,Buslijn 9 en 10 komen niet in de huidige vorm terug. Malberg en Pottenberg behouden wel hun busverbinding met de binnenstad en het station.’’ Wel erkent het college dat er bushaltes komen te vervallen en dat mensen dus verder moeten lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. ,,Er zullen geen bestaande haltes worden overgeslagen’’, aldus B&W. ,,Wel vervallen een aantal bushaltes omdat de bus deze haltes niet meer aandoet. Als gevolg hiervan wordt de afstand tot een halte voor sommige gebruikers groter. Zodra het netwerk door Arriva is vastgesteld zullen we inventariseren welke haltes komen te vervallen en welke infrastructurele aanpassingen wenselijk zijn.’’ Het busvervoer onder Arriva vanaf december zal er anders uitzien dan het huidige van Veolia. ,,In Maastricht zijn er veel wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen nadelig uitpakken voor individuele gebruikers. Er zullen echter ook gebruikers zijn die Arriva als een verbetering zullen ervaren. De inschatting is dat deze laatste groep veel groter is.’’ Nuyts is niet content met de antwoorden, laat zij weten. ,,De bezuiniging wordt ontkend in de beantwoording, maar ondertussen wordt er wel toegegeven dat de mensen verder naar de haltes moeten lopen ( is ook een vorm van bezuiniging en dat er haltes/bussen vervallen). Gesteld wordt dat het bedrag van de vorige  aanbesteding gelijk is aan die van nu, terwijl de kosten stijgen en wetgeving verandert, en dezelfde service niet meer voor het zelfde bedrag kan, dan is dat wel een bezuiniging, nl de mogelijkheden van OV worden beperkter door dezelfde  bedragen te hanteren.’’ En zij vervolgt: ,,In de antwoorden wordt ook aangegeven dat de tram een eenmalige investering is. Ook dat klopt niet, want jaarlijks dient er 8 ton aan exploitatietekort te worden bijgelegd plus nog eens 633.000 wegens verlies verkort traject. En dat 35 jaar lang. Dat is ook belastinggeld. Dus het zijn duizelingwekkende bedragen die voor dit prestige project op tafel gelegd moeten worden.’’ ,,Bovendien beweert de wethouder dat de Bassinbrug voor 3 ton aangepast kan worden voor de tram, en dat is ook een sprookje. Dus het OV waar iedere Maastrichtenaar van afhankelijk is, wordt financieel benadeeld door het kostbare tramproject. De verhoudingen zijn helemaal scheef getrokken.’’