HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Burgemeester blijft erbij, niks fout gedaan rond azc’s REGIO  |  21 juni 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Burgemeester Annemarie Penn blijft erbij. In antwoorden op vragen van de Liberale Partij Maastricht (LPM) schrijft ze dat ze zich inzake de komst van 190 asielzoekers naar Malberg en 330 naar Sint Pieter keurig aan de regels heeft gehouden. LPM-raadslid Kitty Nuyts had een serie vragen op de eerste burger afgevuurd waaruit twijfel sprak over de juistheid van de manier waarop de beslissing tot stand is gekomen. Maar Penn wuift alle bezwaren weg. De raad is tijdig (zij het vertrouwelijk) geïnformeerd, daarna viel de beslissing en werden de bewoners geïnformeerd. En er is overleg met de buurten, schrijft Penn, kort samengevat. Penn beroept zich formeel op een door de raad aangenomen motie van 15 september 2015. Daarin geeft de raad het college opdracht te onderzoeken of ,,binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat redelijkerwijs geschikt gemaakt kan worden voor vluchtelingen en in contact te treden met het COA.’’ COA staat zoals bekend voor Centraal Orgaan Asielzoekers. Op grond van die motie dicht de burgemeester zichzelf een mandaat toe om te handelen zoals ze gehandeld heeft. Maar niet iedereen in de raad is het met deze uitleg van de motie eens. Zoals bijvoorbeeld Kitty Nuyts. Die vindt dat de motie alleen vraagt om te onderzoeken of enzovoorts, en niet om dus alvast onomkeerbare besluiten te nemen. Nog eens onderdak gezocht voor 100 jonge asielzoekers En passant kondigt de burgemeester in haar antwoord aan dat momenteel op verzoek van het COA gezocht wordt naar huisvesting van nog eens 100 jonge asielzoekers, de zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat zijn pubers zonder ouders, althans hun ouders zijn niet hier. ,,Hierover vindt aparte besluitvorming plaats door het college’’, schrijft Penn. Ook hier dus weer duidelijkheid: het college beslist, niet de raad.  Lange neus Nuyts is niet blij met de antwoorden, laat zij weten. Volgens haar beantwoordt de burgemeester vragen ontwijkend en trekt de eerste burger een lange neus naar de controlerende taak van de gemeenteraad. 
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Burgemeester blijft erbij, niks fout gedaan rond azc’s REGIO  |  21 juni 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Burgemeester Annemarie Penn blijft erbij. In antwoorden op vragen van de Liberale Partij Maastricht (LPM) schrijft ze dat ze zich inzake de komst van 190 asielzoekers naar Malberg en 330 naar Sint Pieter keurig aan de regels heeft gehouden. LPM-raadslid Kitty Nuyts had een serie vragen op de eerste burger afgevuurd waaruit twijfel sprak over de juistheid van de manier waarop de beslissing tot stand is gekomen. Maar Penn wuift alle bezwaren weg. De raad is tijdig (zij het vertrouwelijk) geïnformeerd, daarna viel de beslissing en werden de bewoners geïnformeerd. En er is overleg met de buurten, schrijft Penn, kort samengevat. Penn beroept zich formeel op een door de raad aangenomen motie van 15 september 2015. Daarin geeft de raad het college opdracht te onderzoeken of ,,binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat redelijkerwijs geschikt gemaakt kan worden voor vluchtelingen en in contact te treden met het COA.’’ COA staat zoals bekend voor Centraal Orgaan Asielzoekers. Op grond van die motie dicht de burgemeester zichzelf een mandaat toe om te handelen zoals ze gehandeld heeft. Maar niet iedereen in de raad is het met deze uitleg van de motie eens. Zoals bijvoorbeeld Kitty Nuyts. Die vindt dat de motie alleen vraagt om te onderzoeken of enzovoorts, en niet om dus alvast onomkeerbare besluiten te nemen. Nog eens onderdak gezocht voor 100 jonge asielzoekers En passant kondigt de burgemeester in haar antwoord aan dat momenteel op verzoek van het COA gezocht wordt naar huisvesting van nog eens 100 jonge asielzoekers, de zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat zijn pubers zonder ouders, althans hun ouders zijn niet hier. ,,Hierover vindt aparte besluitvorming plaats door het college’’, schrijft Penn. Ook hier dus weer duidelijkheid: het college beslist, niet de raad.  Lange neus Nuyts is niet blij met de antwoorden, laat zij weten. Volgens haar beantwoordt de burgemeester vragen ontwijkend en trekt de eerste burger een lange neus naar de controlerende taak van de gemeenteraad.