HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
OPINIE: Toenemende onveilige situaties REGIO  |  29 oktober 2016   |   reageer   Door Kitty Nuyts   1 / 2 MAASTRICHT - Toen de Brusselse straat opnieuw werd ingericht kregen we al snel alarmerende berichten van ondernemers en bewoners die dagelijks meemaakten dat auto's die de Brusselse straat vanaf de Calvariestraat- Kommel de hoek om rijden vaak (bijna) botsen met fietsers die de Brusselse straat Grote Gracht naar beneden rijden. Natuurlijk hebben we meteen de wethouder gevraagd om een extra waarschuwingsbord te plaatsen voor de auto's en de driehoekstanden door te trekken tot aan de stoeprand. Want dat is was ontbreekt (foto). We kregen een hele lange uitleg waarom de wethouder dat niet nodig vindt. Onze fractie vindt een ongeluk of hachelijke situatie al reden om tot actie over te gaan. Door Kitty Nuyts Het ongeluk dat iets verder op plaatsvond hoek Statenstraat- Grote Gracht, waarbij de fietser met ambulance afgevoerd werd, beroerde de wethouder ook niet. Geen maatregelen. Ook onze motie die we indienden omdat we vonden dat de busbaan zonder afscheiding naast het fietspad op het laatste stuk van de Kennedybrug een onveilige situatie oplevert, werd niet gehonoreerd. Nu is er een nieuw fenomeen: scateboarders die de Papenstraat af scaten omdat de helling daar aantrekkelijk is; bussen en auto's die om de hoek komen schrikken zich rot. Ook dat hebben we gemeld en gevraagd om maatregelen, meer handhaving. We zijn benieuwd. Onze conclusie is dat het college niet of nauwelijks reageert op verkeersgevaarlijke situaties. Wellicht zou het college dan toe moeten geven dat deze verkeerssituaties die ze zelf heeft bedacht, niet veilig zijn. Het gaat vaak nét goed, maar voor hoe lang nog? Geld voor handhaving is er ook niet, want bij handhaving ligt op alle vlakken binnen de gemeente niet de prioriteit. Handhaving is een ondergeschoven kindje.
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
OPINIE: Toenemende onveilige situaties REGIO  |  29 oktober 2016   |   reageer   Door Kitty Nuyts   1 / 2 MAASTRICHT - Toen de Brusselse straat opnieuw werd ingericht kregen we al snel alarmerende berichten van ondernemers en bewoners die dagelijks meemaakten dat auto's die de Brusselse straat vanaf de Calvariestraat- Kommel de hoek om rijden vaak (bijna) botsen met fietsers die de Brusselse straat Grote Gracht naar beneden rijden. Natuurlijk hebben we meteen de wethouder gevraagd om een extra waarschuwingsbord te plaatsen voor de auto's en de driehoekstanden door te trekken tot aan de stoeprand. Want dat is was ontbreekt (foto). We kregen een hele lange uitleg waarom de wethouder dat niet nodig vindt. Onze fractie vindt een ongeluk of hachelijke situatie al reden om tot actie over te gaan. Door Kitty Nuyts Het ongeluk dat iets verder op plaatsvond hoek Statenstraat- Grote Gracht, waarbij de fietser met ambulance afgevoerd werd, beroerde de wethouder ook niet. Geen maatregelen. Ook onze motie die we indienden omdat we vonden dat de busbaan zonder afscheiding naast het fietspad op het laatste stuk van de Kennedybrug een onveilige situatie oplevert, werd niet gehonoreerd. Nu is er een nieuw fenomeen: scateboarders die de Papenstraat af scaten omdat de helling daar aantrekkelijk is; bussen en auto's die om de hoek komen schrikken zich rot. Ook dat hebben we gemeld en gevraagd om maatregelen, meer handhaving. We zijn benieuwd. Onze conclusie is dat het college niet of nauwelijks reageert op verkeersgevaarlijke situaties. Wellicht zou het college dan toe moeten geven dat deze verkeerssituaties die ze zelf heeft bedacht, niet veilig zijn. Het gaat vaak nét goed, maar voor hoe lang nog? Geld voor handhaving is er ook niet, want bij handhaving ligt op alle vlakken binnen de gemeente niet de prioriteit. Handhaving is een ondergeschoven kindje.
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT