HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
LPM wil openheid van zaken over raadslid Bastiaens inzake azc’s REGIO  |  09 augustus 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - De LPM wil dat de gemeente openheid van zaken geeft inzake de mogelijke schijn van belangenverstrengeling rond PvdA-fractievoorzitter Frans Bastiaens en de tot standkoming van de nieuwe azc’s. Bastiaens diende in september de motie in die leidde tot de vestiging van twee, mogelijk drie nieuwe azc’s, door de gemeente ,,dependances’’ of satellieten genoemd van het azc in Limmel. De facto betekent dit dat er honderden extra asielzoekers naar Maastricht komen. Bastiaens wordt achtervolgd door het verhaal - waar of niet - als zou hij belang hebben bij de komst van vluchtelingen. Hoe meer hoe beter. Bastiaens zelf werpt iedere verdenking van de schijn van belangenverstrengeling overigens verre van zich, liet hij enkele dagen geleden al weten. Nuyts wil weten hoe dat zit, en stelt hierover de volgende vragen. Aan het college van B&W van Maastricht Art 48 RvO vragen m.b.t. artikel in De Telegraaf over Belangenverstrengeling In de Telegraaf van 07 augustus 2016 wordt melding gemaakt van belangenverstrengeling van een raadslid. Het raadslid dat een motie indiende om extra aantallen asielzoekers naar Maastricht te halen, is directeur van stichting HIT, waarvan onder andere het doel is arbeidsbemiddeling en scholing van migranten (asielzoekers). Subsidiestromen lopen via de Europese Commissie en het Ministerie van Sociale Zaken, maar ook via de provincie en de gemeente Maastricht. (Bijlage beneden). Vraag 1: Hoeveel geld heeft de gemeente in het verleden en tot nu toe (formeel en informeel) aan de HIT foundation overgemaakt en onder welke omschrijving? De Telegraaf stelt de belangenverstrengeling aan de orde. De integriteitcode spreekt van het vermijden van belangenverstrengeling en zelfs van het vermijden van de schijn van belangenverstrengeling. In het interview met de burgemeester in DDL van 23 juli 2016 wordt op deze zaak niet ingegaan. In het antwoord op een soortgelijke vraag van de Bewonerscommissie La Motterie stelt het College dat er geen reden is om het optreden van het raadslid te toetsen aan de code. U vermeldt in deze brief zelfs niet het overmaken van het bedrag aan de HIT foundation inzake Indomenie. Vraag 2: Is het u tijdens de raadsvergaderingen opgevallen dat raadsleden die door hun werk betrokken zijn bij een onderwerp dat in de raad wordt behandeld, vooraf in de raadzaal  een verklaring afleggen waarin zij hun werkgever/werkzaamheden  (MTB, Provincie/universiteit etc) bekend maken en dat zij dan de zaal verlaten voor de duur van de behandeling van het onderwerp, vanwege die betrokkenheid? Vraag 3: Bent u bekend met het feit dat deze raadsleden het woord niet voeren en zeker geen voortrekkersrol bij zo’n dossier op zich nemen, juist omdat zij de integriteitcode in acht nemen? Vraag 4a. Bent u met ons van mening dat indien een raadslid werkzaam is in het vluchtelingenwerk en daar zijn inkomen mede uit genereert, en werkzaam is geweest bij het coa,  het niet geoorloofd is enige rol in zo’n dossier te spelen vanwege het vermijden (van de schijn) van belangenverstrengeling? b. Hoe en wanneer bent u eigenlijk tot de conclusie kunnen komen dat er geen sprake is van (de schijn) van belangenverstrengeling? Vraag 5. Bent u met ons van mening dat er een onderzoek dient te komen waarbij vastgesteld wordt of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling nu vraagtekens worden geplaatst bij het handelen van  het raadslid? S.v.p. motiveren en beantwoording niet afdoen door te  verwijzen naar een andere vraag. Vraag 6. Hoogleraar Korsten geeft aan dat ook de rol van het College en de Burgemeester vragen oproept. Bent u het met ons eens dat ook de rol van de Burgemeester en het College in deze context onderzocht dient te worden door een onafhankelijk bureau dat de integriteit toetst, zodat helderheid in deze zaak komt en dat wordt aangetoond of het college integer heeft gehandeld in deze kwestie? S.v.p. motiveren. Vraag 7. In de Kadernota is in navolging van de motie ook nog € 7 ton gereserveerd voor scholing en arbeidsbemiddeling voor de asielzoekers. In hoeverre zijn middelen hieruit gereserveerd voor de HIT Foundation of wordt het raadslid (als zzp-er of anderszins) op een of andere manier ingeschakeld bij dit gemeentelijk project? Vraag 8. Zijn er door u al contacten opgenomen met de HIT Foundation hierover? Vraag 9: U stelt dat uw ambtenaren hebben besloten om geld over te maken naar het raadslid voor zijn activiteit in Indomenie.  Is het de Burgemeester bekend dat het College de verantwoordelijkheid draagt voor het nemen en uitvoeren van besluiten en niet de ambtenaren? Vraag 10. Het dossier inzake de extra opvang van asielzoekers is inmiddels op talrijke manieren politiek en bestuurlijk beladen (belangenverstrengeling, affaire Vos, niet beschikbaar stellen van informatie door COA, buitenspel zetten van omwonenden en vele andere zaken meer) dat het wijs is om vanuit een oogpunt van behoorlijk bestuur dit dossier in de ijskast te plaatsen en te wachten totdat resultaten bekend zijn van de zijde van OM, Fiod, Belastingdienst en bureau Bing? Namens de Liberale Partij Maastricht Kitty Nuyts
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
LPM wil openheid van zaken over raadslid Bastiaens inzake azc’s REGIO  |  09 augustus 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - De LPM wil dat de gemeente openheid van zaken geeft inzake de mogelijke schijn van belangenverstrengeling rond PvdA-fractievoorzitter Frans Bastiaens en de tot standkoming van de nieuwe azc’s. Bastiaens diende in september de motie in die leidde tot de vestiging van twee, mogelijk drie nieuwe azc’s, door de gemeente ,,dependances’’ of satellieten genoemd van het azc in Limmel. De facto betekent dit dat er honderden extra asielzoekers naar Maastricht komen. Bastiaens wordt achtervolgd door het verhaal - waar of niet - als zou hij belang hebben bij de komst van vluchtelingen. Hoe meer hoe beter. Bastiaens zelf werpt iedere verdenking van de schijn van belangenverstrengeling overigens verre van zich, liet hij enkele dagen geleden al weten. Nuyts wil weten hoe dat zit, en stelt hierover de volgende vragen. Aan het college van B&W van Maastricht Art 48 RvO vragen m.b.t. artikel in De Telegraaf over Belangenverstrengeling In de Telegraaf van 07 augustus 2016 wordt melding gemaakt van belangenverstrengeling van een raadslid. Het raadslid dat een motie indiende om extra aantallen asielzoekers naar Maastricht te halen, is directeur van stichting HIT, waarvan onder andere het doel is arbeidsbemiddeling en scholing van migranten (asielzoekers). Subsidiestromen lopen via de Europese Commissie en het Ministerie van Sociale Zaken, maar ook via de provincie en de gemeente Maastricht. (Bijlage beneden). Vraag 1: Hoeveel geld heeft de gemeente in het verleden en tot nu toe (formeel en informeel) aan de HIT foundation overgemaakt en onder welke omschrijving? De Telegraaf stelt de belangenverstrengeling aan de orde. De integriteitcode spreekt van het vermijden van belangenverstrengeling en zelfs van het vermijden van de schijn van belangenverstrengeling. In het interview met de burgemeester in DDL van 23 juli 2016 wordt op deze zaak niet ingegaan. In het antwoord op een soortgelijke vraag van de Bewonerscommissie La Motterie stelt het College dat er geen reden is om het optreden van het raadslid te toetsen aan de code. U vermeldt in deze brief zelfs niet het overmaken van het bedrag aan de HIT foundation inzake Indomenie. Vraag 2: Is het u tijdens de raadsvergaderingen opgevallen dat raadsleden die door hun werk betrokken zijn bij een onderwerp dat in de raad wordt behandeld, vooraf in de raadzaal  een verklaring afleggen waarin zij hun werkgever/werkzaamheden  (MTB, Provincie/universiteit etc) bekend maken en dat zij dan de zaal verlaten voor de duur van de behandeling van het onderwerp, vanwege die betrokkenheid? Vraag 3: Bent u bekend met het feit dat deze raadsleden het woord niet voeren en zeker geen voortrekkersrol bij zo’n dossier op zich nemen, juist omdat zij de integriteitcode in acht nemen? Vraag 4a. Bent u met ons van mening dat indien een raadslid werkzaam is in het vluchtelingenwerk en daar zijn inkomen mede uit genereert, en werkzaam is geweest bij het coa,  het niet geoorloofd is enige rol in zo’n dossier te spelen vanwege het vermijden (van de schijn) van belangenverstrengeling? b. Hoe en wanneer bent u eigenlijk tot de conclusie kunnen komen dat er geen sprake is van (de schijn) van belangenverstrengeling? Vraag 5. Bent u met ons van mening dat er een onderzoek dient te komen waarbij vastgesteld wordt of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling nu vraagtekens worden geplaatst bij het handelen van  het raadslid? S.v.p. motiveren en beantwoording niet afdoen door te  verwijzen naar een andere vraag. Vraag 6. Hoogleraar Korsten geeft aan dat ook de rol van het College en de Burgemeester vragen oproept. Bent u het met ons eens dat ook de rol van de Burgemeester en het College in deze context onderzocht dient te worden door een onafhankelijk bureau dat de integriteit toetst, zodat helderheid in deze zaak komt en dat wordt aangetoond of het college integer heeft gehandeld in deze kwestie? S.v.p. motiveren. Vraag 7. In de Kadernota is in navolging van de motie ook nog € 7 ton gereserveerd voor scholing en arbeidsbemiddeling voor de asielzoekers. In hoeverre zijn middelen hieruit gereserveerd voor de HIT Foundation of wordt het raadslid (als zzp-er of anderszins) op een of andere manier ingeschakeld bij dit gemeentelijk project? Vraag 8. Zijn er door u al contacten opgenomen met de HIT Foundation hierover? Vraag 9: U stelt dat uw ambtenaren hebben besloten om geld over te maken naar het raadslid voor zijn activiteit in Indomenie.  Is het de Burgemeester bekend dat het College de verantwoordelijkheid draagt voor het nemen en uitvoeren van besluiten en niet de ambtenaren? Vraag 10. Het dossier inzake de extra opvang van asielzoekers is inmiddels op talrijke manieren politiek en bestuurlijk beladen (belangenverstrengeling, affaire Vos, niet beschikbaar stellen van informatie door COA, buitenspel zetten van omwonenden en vele andere zaken meer) dat het wijs is om vanuit een oogpunt van behoorlijk bestuur dit dossier in de ijskast te plaatsen en te wachten totdat resultaten bekend zijn van de zijde van OM, Fiod, Belastingdienst en bureau Bing? Namens de Liberale Partij Maastricht Kitty Nuyts