Navigation Menu
Liberale partij Maastricht
Belangrijk voor de stad is op de eerste plaats dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Met name in deze economisch zware tijden is gezond financiëel beleid van groot belang. Als het geld besteed wordt waarvoor het voor bedoeld is, dan kunnen we veel meer voor de burgers doen en hoeft er niet zo extreem bezuinigd te worden, vallen minder ontslagen en kan lastenverzwaring achterwege blijven. Helaas is er in de afgelopen perioden wel veel geld verspild. Om een paar voorbeelden te noemen: in het Karosseerproject zijn zeker 10 mln verspild, ook door het mislopen van Europese subsidie van 4 mln omdat de wethouder zonder facturen werkte, hetgeen door de Europese commissie terecht niet werd geaccepteerd. We hebben daarom een motie van wantrouwen i ngediend. Bij het project United World College is 2 mln euro misgelopen vanwege te late indiening van de subsidieaanvraag. Voor Maastricht Culturele Hoofdstad zijn er 7 mln euro uit gegeven maar men kan niet aantonen wat die miljoenen hebben opgeleverd. Onlangs heeft de meerderheid van de gemeenteraad nog eens 3 mln gereserveerd voor cultuur waar de burgers niets aan hebben. Daarnaast zouden we zo’n 10 mln kunnen bezuinigen op cultuur zonder dat de bevolking daar iets van merkt. Daarnaast zijn er tonnen aan zinloze onderzoeken (o.a. garage Tapijnkazerne) gedaan. De Liberale Partij Maastricht wil daarom het geld direct inzetten waar de burger echt iets aan heeft: voor werkgelegenheid en economie. In onze optiek is dat de beste besteding van het geld. Het is ook de oplossing om de crisis het beste het hoofd te bieden. We zijn de afgelopen periode 4000 banen kwijtgeraakt, dat is ontzettend groot verlies aan werkgelegenheid. Veel mensen komen daarom in een uitkering en dan slaat de armoede toe. De gemeente moet dus van economie en werkgelegenheid top prioriteit 1 maken. Als er op een veel meer verantwoorde manier omgegaan wordt met gemeenschapsgeld, blijft ook meer geld over voor knellende situaties in de zorg, leerlingenvervoer, onderwijs, armoedebeleid, verenigingen et cetera. Dingen die de burger belangrijk vindt. In ons 12 puntenprogramma en ons verkiezingsprogramma hebben we alle beleidsvelden benoemd. Dagelijks zetten we ons in voor het belang van de stad en de burgers. Inmiddels hebben we dit jaar al meer dan 500 hulpvragen afgehandeld. We proberen ons ook optimaal in te zetten voor de individuele burger die vastloopt. We doen dit naast onze initiatieven voor ondernemers, werkgelegenheid, leefbaarheid en het voorbereiden van de reguliere vergaderingen. We staan kort bij de burger en hopen zo optimaal resultaat te boeken.  Steeds met een grote betrokkenheid en ethousiasme. We hopen daarom dat onze inzet uw stem waard is!
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
HOME FRACTIE VERKIEZINGEN OPROEP ACTUEEL ARCHIEF CONTACT
Liberale partij Maastricht
Belangrijk voor de stad is op de eerste plaats dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Met name in deze economisch zware tijden is gezond financiëel beleid van groot belang. Als het geld besteed wordt waarvoor het voor bedoeld is, dan kunnen we veel meer voor de burgers doen en hoeft er niet zo extreem bezuinigd te worden, vallen minder ontslagen en kan lastenverzwaring achterwege blijven. Helaas is er in de afgelopen perioden wel veel geld verspild. Om een paar voorbeelden te noemen: in het Karosseerproject zijn zeker 10 mln verspild, ook door het mislopen van Europese subsidie van 4 mln omdat de wethouder zonder facturen werkte, hetgeen door de Europese commissie terecht niet werd geaccepteerd. We hebben daarom een motie van wantrouwen ingediend. Bij het project United World College is 2 mln euro misgelopen vanwege te late indiening van de subsidieaanvraag. Voor Maastricht Culturele Hoofdstad zijn er 7 mln euro uitgegeven maar men kan niet aantonen wat die miljoenen hebben opgeleverd. Onlangs heeft de meerderheid van de gemeenteraad nog eens 3 mln gereserveerd voor cultuur waar de burgers niets aan hebben. Daarnaast zouden we zo’n 10 mln kunnen bezuinigen op cultuur zonder dat de bevolking daar iets van merkt. Daarnaast zijn er tonnen aan zinloze onderzoeken (o.a. garage Tapijnkazerne) gedaan. De Liberale Partij Maastricht wil daarom het geld direct inzetten waar de burger echt iets aan heeft: voor werkgelegenheid en economie. In onze optiek is dat de beste besteding van het geld. Het is ook de oplossing om de crisis het beste het hoofd te bieden. We zijn de afgelopen periode 4000 banen kwijtgeraakt, dat is ontzettend groot verlies aan werkgelegenheid. Veel mensen komen daarom in een uitkering en dan slaat de armoede toe.  De gemeente moet dus van economie en werkgelegenheid top prioriteit 1 maken. Als er op een veel meer verantwoorde manier omgegaan wordt met gemeenschapsgeld, blijft ook meer geld over voor knellende situaties in de zorg, leerlingenvervoer, onderwijs, armoedebeleid, verenigingen et cetera. Dingen die de burger belangrijk vindt. In ons 12 puntenprogramma en ons verkiezingsprogramma hebben we alle beleidsvelden benoemd. Dagelijks zetten we ons in voor het belang van de stad en de burgers. Inmiddels hebben we dit jaar al meer dan 500 hulpvragen afgehandeld. We proberen ons ook optimaal in te zetten voor de individuele burger die vastloopt. We doen dit naast onze initiatieven voor ondernemers, werkgelegenheid, leefbaarheid en het voorbereiden van de reguliere vergaderingen. We staan kort bij de burger en hopen zo optimaal resultaat te boeken.  Steeds met een grote betrokkenheid en ethousiasme. We hopen daarom dat onze inzet uw stem waard is!
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT