iberale Partij Maastricht
TVMaastricht
YES WE CAN
!!!
Kitty Nuyts
Maastricht, 14 februari 2011

betreft: art. 37 RvO :consequenties afschaffen schoolzwemmen

Geacht College,

Onze fractie heeft nooit achter de keuze gestaan om het schoolzwemmen af te schaffen. We hebben er dan ook herhaaldelijk om gevraagd om het schoolzwemmen opnieuw in te voeren. Slechts een lauwe reactie van het College viel ons ten deel en meerdere partij zagen ook niets in ons voorstel. We zijn er steeds vanuit gegaan dat dit een kortzichtige mentaliteit is en dat we vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen. Wel nu, het heeft nog lang geduurd, maar hedenochtend stond dan eindelijk in de krant dat 1 op de 6 kinderen geen zwemdiploma heeft. Wij vinden dat voor een zogenaamd beschaafd land als Nederland beschamend.
U heeft aangegeven dat dit een verantwoordelijkheid is van de scholen zelf is en dat zij het schoolzwemmen niet in hun rooster kunnen regelen. Onze fractie is van mening dat die uren voor school zwemmen bovenop de reguliere uren mogen. Wij vinden schoolzwemmen heel belangrijk voor de veiligheid van het kind, een vorm van lichamelijke ontwikkeling, maar ook bepalend voor de rest van het leven van het kind. Want welk wil nu niet met zijn vriendjes in de zomer in het diepe springen in plaats van langs de kant te kijken, het niet kunnen zwemmen zorgt voor sociaal isolement. Dat kunnen kosten niet tegenop wegen.

1. Wat gaat u nu doen om het schoolzwemmen op alle scholen te realiseren?
2. Bent u bereid extra geld voor deze belangrijke kwestie vrij te maken?
3. Hoe staat het met het sociale gezicht van Maastricht als ze haar eigen kinderen niet leert zwemmen en hoe rijmt u dat met het beleid om sportdeelname te bevorderen?
4. Deelt u onze mening om obesitas bij kinderen te lijf te gaan d.m.v. school zwemmen en heeft u daar nog financiële middelen voor?
5.Wat gaat u concreet doen met de bevindingen van mw Westenberg van het sportonderwijs?
6. Waarom is het bij sommige scholen wel mogelijk om zwemlessen aan te bieden?

namens de Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts  en Tiny Walthouwer

Hoogachtend,
Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts
Liberale partij Maastricht
Fractie
Nieuws
Verkiezingen
Home
LPM in de Ster
LPM flyer
Moet je Horen