Navigation Menu
Liberale partij Maastricht
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
5 januari 2016
U heeft vragen gesteld inzake de Sporthal geusselt. Beneden treft u de vragen en de reactie hierop aan. Vraag 1): welke onderdelen hebben betrekking op de 8 ton die wegbezuinigd zijn? Reactie: Verkleinen bouwmassa, versobering afwerkingen inrichting/ interieur/terreinafwerkingen etc. tevens post onvoorzien gekort naar 4% (was 5%) Vraag 2): idem voor de twee ton tekort. Reactie: Met name constructieve maatregelen,  overigens is dit niet als bezuiniging gerealiseerd maar als aanbestedingsrisico genomen. Vraag 3): febr. 2014 werd het PvE en het Budget door de raad vastgesteld. is het gevraagde budget van te voren niet goed doorgerekend? Reactie: Zie raadsvoorstel 3.3.4, 4e bullit Vraag 4): VO en DO was klaar, bestek werd vastgesteld en er werd aanbesteed. Hoe is het mogelijk dat pas daarna een verwacht tekort van 2 ton op de proppen kwam? Reactie: Tekort van 2 ton is geconstateerd voor aanbesteding en voorgelegd aan college.
Vraag 5): het verwachte tekort van 2 ton. Wie verwachtte dat tekort en waarom pas nu? Reactie: 2 ton tekort op basis van geraamde bouwkosten door externe adviseur  (Tekton) is niet nu pas geconstateerd, zie hiervoor antwoord op vraag 4 Vraag 6): Er werd 8 ton bezuinigd en daarna bleek nog eens een verwacht tekort van 2 ton,  en de meest voordelige inschrijving ligt 985.000 boven het budget. dus komen we eigenlijk toch op oorspronkelijke budget uit. Krijgen we voor dat bedrag dan ook al die onderdelen die in het oorspronkelijk plan zaten opgeborgen? Reactie: Ja. PvE wordt volledig gerealiseerd. Vraag 7): Wat is misgegaan in het proces, hoe kun je zo naast een reële berekening zitten? Reactie: Zie beantwoording vraag 3.   Vraag 8): in 2013 werd 7,9 mln voor de sporthal gereserveerd. Het MJIP heeft een restant van 990.000. Waar komen we aan zo'n hoog restant bedrag ? Reactie: Hoewel in eerste instantie een bedrag van 7,9 mln geraamd werd is als onderdeel van het raadsvoorstel in 2014 door Hospitality Consultants een bijgestelde raming gemaakt die op een lager bedrag uitkwam. Vraag 9): Welk bedrag komt er nog ongeveer bij aan actualisering van de indexering? Reactie: Indien gegund wordt voor 6 februari is dit niet aan de orde. In de overige scenario’s dient er rekening te worden gehouden met ca. 2 à 3 %. Vraag 10): investeringskosten raming 843.000; vraag waar heeft dat bedrag betrekking op? 691.000 MJIP: vraag hoe verhoudt zich dat met de 990.000 in het MJIP? WMO 4 ton: vraag waarom valt sport onder de WMO? 1,12 m rendabel: vraag wat betekent dat? Reactie: Een en ander is reeds toegelicht in de financiële paragraaf van de raadsnota 2014. 8,43 mln is gebaseerd op raming destijds door HC 6,91 mln vastgesteld vanuit MJIP (totaal gereserveerd vanuit MJIP 7,9 mln), verschil 990.000 WMO gezien het feit dat dit geen gewone sporthal is maar een voorliggende voorziening (expliciet besluit februari 2014) 1,12 rendabel (activering onderdeel fysio/fitness welke middels marktconforme huur in rekening zal worden gebracht)
Vraag 11): optie 3 gaat over 4100m² . Hoeveel m²  t.a.v. optie 1 en 2? Met welke optie zetten we een sporthal neer (qua opppervlakte , wensen/eisen sportclubs) die jaren meekan? Reactie: Optie 1 ca. 4.800 m2. (vanwege inpassing in en onder tribunestadion) Optie 2 nog nader uit te werken tussen ca. 4.100 en 4.800 m2. Elke optie dient minimaal aan het PvE te voldoen en dus ook jaren mee te gaan. Vraag 12): Staat het voteren van extra geld straks weer de betaalbare tarieven in de weg of worden hierdoor weer exploitatietekorten gecreëerd of  wordt dit deze keer eens goed geregeld? Reactie: Nee, heeft geen invloed. Extra investering wordt volledig gedekt vanuit het MJIP. De bijdrage vanuit de gebruikers worden conform vastgesteld beleid gerelateerd aan de exploitatiekosten. Met vriendelijke groet, André Willems, Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie.
HOME FRACTIE VERKIEZINGEN OPROEP ACTUEEL ARCHIEF CONTACT
Liberale partij Maastricht
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
U heeft vragen gesteld inzake de Sporthal geusselt. Beneden treft u de vragen en de reactie hierop aan. Vraag 1): welke onderdelen hebben betrekking op de 8 ton die wegbezuinigd zijn? Reactie: Verkleinen bouwmassa, versobering afwerkingen inrichting/interieur/terreinafwerkingen etc. tevens post onvoorzien gekort naar 4% (was 5%) Vraag 2): idem voor de twee ton tekort. Reactie: Met name constructieve maatregelen,  overigens is dit niet als bezuiniging gerealiseerd maar als aanbestedingsrisico genomen. Vraag 3): febr. 2014 werd het PvE en het Budget door de raad vastgesteld. is het gevraagde budget van te voren niet goed doorgerekend? Reactie: Zie raadsvoorstel 3.3.4, 4e bullit Vraag 4): VO en DO was klaar, bestek werd vastgesteld en er werd aanbesteed. Hoe is het mogelijk dat pas daarna een verwacht tekort van 2 ton op de proppen kwam? Reactie: Tekort van 2 ton is geconstateerd voor aanbesteding en voorgelegd aan college.
Vraag 5): het verwachte tekort van 2 ton. Wie verwachtte dat tekort en waarom pas nu? Reactie: 2 ton tekort op basis van geraamde bouwkosten door externe adviseur (Tekton) is niet nu pas geconstateerd, zie hiervoor antwoord op vraag 4 Vraag 6): Er werd 8 ton bezuinigd en daarna bleek nog eens een verwacht tekort van 2 ton,  en de meest voordelige inschrijving ligt 985.000 boven het budget. dus komen we eigenlijk toch op oorspronkelijke budget uit. Krijgen we voor dat bedrag dan ook al die onderdelen die in het oorspronkelijk plan zaten opgeborgen? Reactie: Ja. PvE wordt volledig gerealiseerd. Vraag 7): Wat is misgegaan in het proces, hoe kun je zo naast een reële berekening zitten? Reactie: Zie beantwoording vraag 3.   Vraag 8): in 2013 werd 7,9 mln voor de sporthal gereserveerd. Het MJIP heeft een restant van 990.000. Waar komen we aan zo'n hoog restant bedrag ? Reactie: Hoewel in eerste instantie een bedrag van 7,9 mln geraamd werd is als onderdeel van het raadsvoorstel in 2014 door Hospitality Consultants een bijgestelde raming gemaakt die op een lager bedrag uitkwam. Vraag 9): Welk bedrag komt er nog ongeveer bij aan actualisering van de indexering? Reactie: Indien gegund wordt voor 6 februari is dit niet aan de orde. In de overige scenario’s dient er rekening te worden gehouden met ca. 2 à 3 %. Vraag 10): investeringskosten raming 843.000; vraag waar heeft dat bedrag betrekking op? 691.000 MJIP: vraag hoe verhoudt zich dat met de 990.000 in het MJIP? WMO 4 ton: vraag waarom valt sport onder de WMO? 1,12 m rendabel: vraag wat betekent dat? Reactie: Een en ander is reeds toegelicht in de financiële paragraaf van de raadsnota 2014. 8,43 mln is gebaseerd op raming destijds door HC 6,91 mln vastgesteld vanuit MJIP (totaal gereserveerd vanuit MJIP 7,9 mln), verschil 990.000 WMO gezien het feit dat dit geen gewone sporthal is maar een voorliggende voorziening (expliciet besluit februari 2014) 1,12 rendabel (activering onderdeel fysio/fitness welke middels marktconforme huur in rekening zal worden gebracht)
Vraag 11): optie 3 gaat over 4100m² . Hoeveel m²  t.a.v. optie 1 en 2? Met welke optie zetten we een sporthal neer (qua opppervlakte , wensen/eisen sportclubs) die jaren meekan? Reactie: Optie 1 ca. 4.800 m2. (vanwege inpassing in en onder tribunestadion) Optie 2 nog nader uit te werken tussen ca. 4.100 en 4.800 m2. Elke optie dient minimaal aan het PvE te voldoen en dus ook jaren mee te gaan. Vraag 12): Staat het voteren van extra geld straks weer de betaalbare tarieven in de weg of worden hierdoor weer exploitatietekorten gecreëerd of  wordt dit deze keer eens goed geregeld? Reactie: Nee, heeft geen invloed. Extra investering wordt volledig gedekt vanuit het MJIP. De bijdrage vanuit de gebruikers worden conform vastgesteld beleid gerelateerd aan de exploitatiekosten. Met vriendelijke groet, André Willems, Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie.
5 januari 2016