HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
Nuyts: stekker getrokken uit plan azc Parkweg? REGIO  |  08 oktober 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Trekt de gemeente de stekker uit het plan voor de huisvesting van enkele honderden asielzoekers in een pand aan de Parkweg? Die vraag stelt LPM-raadslid Kitty Nuyts aan het college. Aanleiding voor haar vraag is het feit dat COA, provincie en gemeenten hebben vastgesteld, dat er geen nieuwe azc’s nodig zijn in Limburg. Oorspronkelijk was het de bedoeling zo’n 1800 opvangplekken in de provincie uit te rollen. Maastricht nam daarvan een groot deel voor zijn rekening. Maar dat blijkt nu dus niet nodig. Nuyts wil weten wat dat voor Maastricht en met name het pand aan de Parkweg betekent. ,,De Liberale Partij Maastricht had u al eerder de vraag voorgelegd waarom nog door te gaan met de komst van het azc in Sint Pieter, want ook het aantal in  Overmaze is al tot ca 400 afgenomen’’, schrijft Nuyts aan het college. ,,Het aantal zal weldra nog meer afnemen. We gaven al eerder aan dat nut  en noodzaak ontbreekt voor nieuwbouw en het opknappen van het oude PLEM gebouw voor de komst van 600 asielzoekers.’’ Volgens Nuyts is het allemaal nodeloos verspild belastinggeld. ,,Ook zijn we van mening dat de bewoners van Sint Pieter eindelijk eens moeten weten waar ze aan toe zijn. We willen daarom dat u zich zo spoedig mogelijk uitlaat over de ontwikkeling aan de Parkweg en wensen een behoorlijke onderbouwing van de kosten die gemaakt zullen worden aan een nieuw azc aan de François de Veijestraat dat hoogst waarschijnlijk jarenlang leeg komt te staan; en of deze nieuwbouw niet duidt op wanbeleid.’’
,,Buurt krijgt azc onder valse voorwendselen door de strot geduwd’’ REGIO  |  07 december 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - De vestiging van een nieuw azc aan de Parkweg in Maastricht is nergens voor nodig. Nederland heeft op dit moment overcapaciteit aan opvang voor vluchtelingen. De buurt krijgt het azc door de strot geduwd, en nog wel met valse en steeds wisselende voorwendselen. Dat schrijft LPM-raadslid Kitty Nuyts vandaag in vragen aan het college. Terwijl het Centraal Orgaan Asielzoekers duizenden personeelsleden ontslaat wegens overbezetting, omdat steeds meer azc’s leeg staan of zwaar onderbezet zijn, jast de Maastrichtse burgemeester er toch een extra azc doorheen. Extra, zo staat het ook in de stukken, dus niet eens regulier. En dat terwijl er helemaal geen behoefte meer is aan extra azc’s, schrijft Nuyts. ,,Het openen van een AZC aan de Parkweg moet dan ook als een vorm van kapitaalvernietiging worden gezien en doet vermoeden dat andere (commerciële, bureaucratische en bestuursprestige) motieven kennelijk prevaleren boven de belangen van de omwonenden in Maastricht. Is het niet wijs en rechtvaardig om, nu extra opvang niet nodig is, van Parkweg 20 af te zien’’, vraagt Nuyts. En zij vervolgt: ,,De term asielzoekers blijkt steeds minder van toepassing te zijn op de groep vreemdelingen die recent in Nederland binnenstroomt. Hoe staat u tegenover de komst van voor asiel kansloze Marokkanen en Algerijnen die in allerlei AZC’s, binnen en buiten de AZC’s, criminele handelingen verrichten? Hoe wilt u voorkomen dat ook in Maastricht deze groepen in de AZC’s terecht komen?’’ De komst of aanwezigheid van dergelijke criminele Marokkanen en Algerijnen, zoals bijvoorbeeld in Weert aan de hand is, zorgt voor veel onrust onder de bevolking. Nuyts vraagt wat de burgemeester gaat doen om de veiligheid van de eigen inwoners te waarborgen. ,,Zou het niet verstandig zijn’’, besluit Nuyts haar vragen, ,,dat de gemeente en het COA de nieuwe realiteit van verminderde en specifieke instroom van vreemdelingen onder ogen ziet en in de lijn daarvan handelen door geen nieuwe azc's meer te ontwikkelen en door het kritisch gaan volgen van vreemdelingen ( uit Noord Afrika) en niet vast te houden aan een volstrekt achterhaald vreemdelingenbeleid dat gebaseerd is op een groeiende vluchtelingenstroom?''    
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
Nuyts: stekker getrokken uit plan azc Parkweg? REGIO  |  08 oktober 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - Trekt de gemeente de stekker uit het plan voor de huisvesting van enkele honderden asielzoekers in een pand aan de Parkweg? Die vraag stelt LPM-raadslid Kitty Nuyts aan het college. Aanleiding voor haar vraag is het feit dat COA, provincie en gemeenten hebben vastgesteld, dat er geen nieuwe azc’s nodig zijn in Limburg. Oorspronkelijk was het de bedoeling zo’n 1800 opvangplekken in de provincie uit te rollen. Maastricht nam daarvan een groot deel voor zijn rekening. Maar dat blijkt nu dus niet nodig. Nuyts wil weten wat dat voor Maastricht en met name het pand aan de Parkweg betekent. ,,De Liberale Partij Maastricht had u al eerder de vraag voorgelegd waarom nog door te gaan met de komst van het azc in Sint Pieter, want ook het aantal in  Overmaze is al tot ca 400 afgenomen’’, schrijft Nuyts aan het college. ,,Het aantal zal weldra nog meer afnemen. We gaven al eerder aan dat nut  en noodzaak ontbreekt voor nieuwbouw en het opknappen van het oude PLEM gebouw voor de komst van 600 asielzoekers.’’ Volgens Nuyts is het allemaal nodeloos verspild belastinggeld. ,,Ook zijn we van mening dat de bewoners van Sint Pieter eindelijk eens moeten weten waar ze aan toe zijn. We willen daarom dat u zich zo spoedig mogelijk uitlaat over de ontwikkeling aan de Parkweg en wensen een behoorlijke onderbouwing van de kosten die gemaakt zullen worden aan een nieuw azc aan de François de Veijestraat dat hoogst waarschijnlijk jarenlang leeg komt te staan; en of deze nieuwbouw niet duidt op wanbeleid.’’
,,Buurt krijgt azc onder valse voorwendselen door de strot geduwd’’ REGIO  |  07 december 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   1 / 1 MAASTRICHT - De vestiging van een nieuw azc aan de Parkweg in Maastricht is nergens voor nodig. Nederland heeft op dit moment overcapaciteit aan opvang voor vluchtelingen. De buurt krijgt het azc door de strot geduwd, en nog wel met valse en steeds wisselende voorwendselen. Dat schrijft LPM-raadslid Kitty Nuyts vandaag in vragen aan het college. Terwijl het Centraal Orgaan Asielzoekers duizenden personeelsleden ontslaat wegens overbezetting, omdat steeds meer azc’s leeg staan of zwaar onderbezet zijn, jast de Maastrichtse burgemeester er toch een extra azc doorheen. Extra, zo staat het ook in de stukken, dus niet eens regulier. En dat terwijl er helemaal geen behoefte meer is aan extra azc’s, schrijft Nuyts. ,,Het openen van een AZC aan de Parkweg moet dan ook als een vorm van kapitaalvernietiging worden gezien en doet vermoeden dat andere (commerciële, bureaucratische en bestuursprestige) motieven kennelijk prevaleren boven de belangen van de omwonenden in Maastricht. Is het niet wijs en rechtvaardig om, nu extra opvang niet nodig is, van Parkweg 20 af te zien’’, vraagt Nuyts. En zij vervolgt: ,,De term asielzoekers blijkt steeds minder van toepassing te zijn op de groep vreemdelingen die recent in Nederland binnenstroomt. Hoe staat u tegenover de komst van voor asiel kansloze Marokkanen en Algerijnen die in allerlei AZC’s, binnen en buiten de AZC’s, criminele handelingen verrichten? Hoe wilt u voorkomen dat ook in Maastricht deze groepen in de AZC’s terecht komen?’’ De komst of aanwezigheid van dergelijke criminele Marokkanen en Algerijnen, zoals bijvoorbeeld in Weert aan de hand is, zorgt voor veel onrust onder de bevolking. Nuyts vraagt wat de burgemeester gaat doen om de veiligheid van de eigen inwoners te waarborgen. ,,Zou het niet verstandig zijn’’, besluit Nuyts haar vragen, ,,dat de gemeente en het COA de nieuwe realiteit van verminderde en specifieke instroom van vreemdelingen onder ogen ziet en in de lijn daarvan handelen door geen nieuwe azc's meer te ontwikkelen en door het kritisch gaan volgen van vreemdelingen ( uit Noord Afrika) en niet vast te houden aan een volstrekt achterhaald vreemdelingenbeleid dat gebaseerd is op een groeiende vluchtelingenstroom?''    
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT