Navigation Menu
Liberale partij Maastricht
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
NHM behouden dankzij lobby Liberale Partij Maastricht April 2017. Een van de speerpunten van de Liberale Partij Maastricht is bescherming en behoud historisch cultureel erfgoed. nadat we succesvolle gestreden hebben tegen het gat in de stadsmuur voor een fietsentunnel, hebben we weer een succes behaald. Door lobby en druk uit te oefenen is het de Liberale Partij Maastricht gelukt om het Natuurhistorisch museum op het Bosquetplein te behouden. Het College is al meer dan 15 jaar bezig om het museum op te doeken, en zodra weer nieuwe plannen rijzen, zetten we er alles op om het college op andere gedachten te brengen. Een half jaar geleden hebben we dus weer een stevig gesprek gehad met de directeur en de gemeente afdeling economie om de nadelen van het plan op het netvlies van de gemeente te zetten. En het is gelukt! NHM  blijft. Met vriendelijke groet, Kitty Nuyts fractievoorzitter Liberale Partij Maastricht Tel. 3434908
In voor het welzijn van onze dieren
Succes voor de meubelbrance
Convenant bedrijventerrein Boscherveld
De Liberale Partij Maastricht heeft al heel veel voor de werkgelegenheid gedaan. Hier een voorbeeld. Toen de Belvedère ontwikkeld moest worden gaf de gemeente aan dat de 60 bedrijven op het Boscherveld binnen het jaar moesten verdwijnen; de grond zou onteigend worden En de bedrijven zouden slechte de grondprijs krijgen, terwijl het lopende bedrijven zijn. Onze fractie heeft toen actie ondernomen en heeft toen voor een convenant gezorgd waardoor deze bedrijven nog 10 jaar konden blijven. Wat was mijn rol hierin? Voorwaarden voor het convenant bedenken, formuleren tekst, en daarna stevige politieke drukuitoefenen op wethouder Jacobs die op het laatste weigerde het convenant te tekenen. Dit convenant was miljoenen waard. Want bedrijven konden zonder convenant hun bedrijf niet meer verkopen, niet meer investeren en alle werkgelegenheid zou kapot gaan. Na 10 jaar hebben we er voor gezorgd dat de bedrijven een nieuwe locatie plus verplaatsingskosten kregen. Het ging om 60 bedrijven, dus we hebben heel veel werkgelegenheid be houden en kapitaalvernietiging voorkomen. Sommigen geloven dat wij niets kunnen, maar dit kan een raadslid bewerkstelligen.
HOME FRACTIE VERKIEZINGEN OPROEP ACTUEEL ARCHIEF CONTACT
Liberale partij Maastricht
LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT
NHM behouden dankzij lobby Liberale Partij Maastricht April 2017. Een van de speerpunten van de Liberale Partij Maastricht is bescherming en behoud historisch cultureel erfgoed. nadat we succesvolle gestreden hebben tegen het gat in de stadsmuur voor een fietsentunnel, hebben we weer een succes behaald. Door lobby en druk uit te oefenen is het de Liberale Partij Maastricht gelukt om het Natuurhistorisch museum op het Bosquetplein te behouden. Het College is al meer dan 15 jaar bezig om het museum op te doeken, en zodra weer nieuwe plannen rijzen, zetten we er alles op om het college op andere gedachten te brengen. Een half jaar geleden hebben we dus weer een stevig gesprek gehad met de directeur en de gemeente afdeling economie om de nadelen van het plan op het netvlies van de gemeente te zetten. En het is gelukt! NHM  blijft. Met vriendelijke groet, Kitty Nuyts fractievoorzitter Liberale Partij Maastricht Tel. 3434908
In voor het welzijn van onze dieren
Succes voor de meubelbrance
Convenant bedrijventerrein Boscherveld
De Liberale Partij Maastricht heeft al heel veel voor de werkgelegenheid gedaan. Hier een voorbeeld. Toen de Belvedère ontwikkeld moest worden gaf de gemeente aan dat de 60 bedrijven op het Boscherveld binnen het jaar moesten verdwijnen; de grond zou onteigend worden En de bedrijven zouden slechte de grondprijs krijgen, terwijl het lopende bedrijven zijn. Onze fractie heeft toen actie ondernomen en heeft toen voor een convenant gezorgd waardoor deze bedrijven nog 10 jaar konden blijven. Wat was mijn rol hierin? Voorwaarden voor het convenant bedenken, formuleren tekst, en daarna stevige politieke drukuitoefenen op wethouder Jacobs die op het laatste weigerde het convenant te tekenen. Dit convenant was miljoenen waard. Want bedrijven konden zonder convenant hun bedrijf niet meer verkopen, niet meer investeren en alle werkgelegenheid zou kapot gaan. Na 10 jaar hebben we er voor gezorgd dat de bedrijven een nieuwe locatie plus verplaatsingskosten kregen. Het ging om 60 bedrijven, dus we hebben heel veel werkgelegenheid be houden en kapitaalvernietiging voorkomen. Sommigen geloven dat wij niets kunnen, maar dit kan een raadslid bewerkstelligen.