HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Tram-2016
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Motie sluiten kerncentrale Tihange van Hoen en Nuyts REGIO  |  15 januari 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur
MAASTRICHT - De gemeenteraad van Maastricht buigt zich dinsdag wellicht over een motie van Jan Hoen (Maastrichtse Volkspartij) en Kitty Nuyts (Liberale Partij Maastricht) over de kerncentrale in Tihange. De indieners van de motie willen dat de kerncentrale in Tihange op korte termijn wordt gesloten. Ze vragen het college van burgemeester en wethouders (B&W) er bij de Nederlandse minister op aan te dringen contact op te nemen met haar Belgische ambtgenoot. Daarbij zou de minister moeten aandringen op sluiting van de kerncentrale. Ook willen Hoen en Nuyts aansluiting zoeken bij Nordrhein Westfalen om samen op te trekken tegen het langer openhouden van de kwakkelende centrale in Tihange. Dit door samen druk uit te oefenen op de Belgische autoriteiten om sluiting van de kerncentrale op korte termijn te bewerkstelligen, aldus Nuyts en Hoen. De Duitse Minister Remmel van milieu van NRW heeft aangegeven dat de kerncentrales Tihange en Doel in slechte staat verkeren en ontmanteld dienen te worden vanwege het grote dreigende gevaar voor de bevolking van de buurlanden; Bundesminister Hendricks spreekt zelfs van “bedenkelijk oplapwerk”. De indieners van de motie wijzen erop, dat de kerncentrale in Tihange een geschiedenis heeft van veel incidenten, en er zeer recent op 6 januari weer een incident heeft plaatsgevonden. Ook wijzen ze erop dat een oud ingenieur van Tihange aan de alarmbel trekt en laat weten dat het langer open houden van de 40 jaar oude kerncentrale Tihange misdadig is vanwege de grote gevaren. Weliswaar is er een organisatie die op papier toeziet op de veiligheid van de kerncentrale. Maar er is sprake van vervlechting van deze organisatie (FANC) en eigenaar Electrabel van de kerncentrale. De slager die zijn eigen vlees keurt, kortom. FANC heeft al meerdere malen de eigen bevindingen moeten corrigeren omdat het aantal en de afmetingen van de scheuren in de kernreactoren van Doel en Tihange veel groter zijn, aldus Nuyts en Hoen. Prof. Allelein, voorzitter van de leerstoel reactorveiligheid van de RWTH Aachen, heeft onlangs nog laten weten dat er voor elke reactor slechts een gelimiteerd aantal afschakelingen is toegestaan en bij overschrijding hiervan materiaalproblemen ontstaan die gevaarlijk kunnen zijn, aldus beide indieners van de motie. En dus spreken ze hun vrees uit: de opeenstapeling van incidenten, het uitschakelen en het steeds oplappen van deze sterk verouderde kerncentrales leidt niet tot de vraag of het een keer mis zal gaan, maar wanneer. De Belgische minister Jambon vindt dat het buitenland zich niet moet bemoeien met deze strikt Belgische aangelegenheid. Alsof een kernramp stopt bij de landsgrens. ,,Wij staan met de rug tegen de muur’’, vinden Hoen en Nuyts. Inmiddels heeft een grote raadsmeerderheid een motie ingediend op initiatief van GroenLinks waarin juridische stappen worden aangekondigd tegen Tihange. Deze motie is verstrekkender dat die van Nuyts en Hoen en wordt daarom als eerste behandeld. Wordt die aangenomen (wat zal gebeuren) dan zal de motie van Nuyts en Hoen niet meer worden besproken.
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Motie sluiten kerncentrale Tihange van Hoen en Nuyts REGIO  |  15 januari 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur
MAASTRICHT - De gemeenteraad van Maastricht buigt zich dinsdag wellicht over een motie van Jan Hoen (Maastrichtse Volkspartij) en Kitty Nuyts (Liberale Partij Maastricht) over de kerncentrale in Tihange. De indieners van de motie willen dat de kerncentrale in Tihange op korte termijn wordt gesloten. Ze vragen het college van burgemeester en wethouders (B&W) er bij de Nederlandse minister op aan te dringen contact op te nemen met haar Belgische ambtgenoot. Daarbij zou de minister moeten aandringen op sluiting van de kerncentrale. Ook willen Hoen en Nuyts aansluiting zoeken bij Nordrhein Westfalen om samen op te trekken tegen het langer openhouden van de kwakkelende centrale in Tihange. Dit door samen druk uit te oefenen op de Belgische autoriteiten om sluiting van de kerncentrale op korte termijn te bewerkstelligen, aldus Nuyts en Hoen. De Duitse Minister Remmel van milieu van NRW heeft aangegeven dat de kerncentrales Tihange en Doel in slechte staat verkeren en ontmanteld dienen te worden vanwege het grote dreigende gevaar voor de bevolking van de buurlanden; Bundesminister Hendricks spreekt zelfs van “bedenkelijk oplapwerk”. De indieners van de motie wijzen erop, dat de kerncentrale in Tihange een geschiedenis heeft van veel incidenten, en er zeer recent op 6 januari weer een incident heeft plaatsgevonden. Ook wijzen ze erop dat een oud ingenieur van Tihange aan de alarmbel trekt en laat weten dat het langer open houden van de 40 jaar oude kerncentrale Tihange misdadig is vanwege de grote gevaren. Weliswaar is er een organisatie die op papier toeziet op de veiligheid van de kerncentrale. Maar er is sprake van vervlechting van deze organisatie (FANC) en eigenaar Electrabel van de kerncentrale. De slager die zijn eigen vlees keurt, kortom. FANC heeft al meerdere malen de eigen bevindingen moeten corrigeren omdat het aantal en de afmetingen van de scheuren in de kernreactoren van Doel en Tihange veel groter zijn, aldus Nuyts en Hoen. Prof. Allelein, voorzitter van de leerstoel reactorveiligheid van de RWTH Aachen, heeft onlangs nog laten weten dat er voor elke reactor slechts een gelimiteerd aantal afschakelingen is toegestaan en bij overschrijding hiervan materiaalproblemen ontstaan die gevaarlijk kunnen zijn, aldus beide indieners van de motie. En dus spreken ze hun vrees uit: de opeenstapeling van incidenten, het uitschakelen en het steeds oplappen van deze sterk verouderde kerncentrales leidt niet tot de vraag of het een keer mis zal gaan, maar wanneer. De Belgische minister Jambon vindt dat het buitenland zich niet moet bemoeien met deze strikt Belgische aangelegenheid. Alsof een kernramp stopt bij de landsgrens. ,,Wij staan met de rug tegen de muur’’, vinden Hoen en Nuyts. Inmiddels heeft een grote raadsmeerderheid een motie ingediend op initiatief van GroenLinks waarin juridische stappen worden aangekondigd tegen Tihange. Deze motie is verstrekkender dat die van Nuyts en Hoen en wordt daarom als eerste behandeld. Wordt die aangenomen (wat zal gebeuren) dan zal de motie van Nuyts en Hoen niet meer worden besproken.