Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts
Archief
Categorieën
Archief 2013
Archief 2012
Alle Archieven
Archief 2011
Economie/werkgelegenheid
Films LPM
Dier en welzijn
Coffeeshopbeleid
Noorderbrug trace
Maastrichtse zaken
Milieu - leefbaarheid
Tram Hasselt/Maastricht
Windmolens
Fotoboek activiteiten
Mail : Kitty Nuyts
LiberalePartij Maastricht
Archief 2014
tram-dichtbij001015.jpg tram-dichtbij001014.jpg tram-dichtbij001013.jpg
HOME
FRACTIE
ORDE OP ZAKEN
ACTUEEL
LID WORDEN
ARCHIEF
CONTACT
E-MAIL ONS >
Liberale Partij Maastricht: til besluit over tram Hasselt-Maastricht over de verkiezingen heen.
MAASTRICHT - De Liberale Partij Maastricht vindt dat de Maastrichtse politiek geen overhaast besluit mag nemen als het gaat om de aanleg van de sneltram tussen Hasselt en Maastricht. De partij, onder aanvoering van Kitty Nuyts, vindt dan ook dat de besluitvorming rond het bestemmingsplan dat nodig is om met de aanleg te kunnen beginnen over de gemeenteraadsverkiezingen moeten worden getild.
Volgens de partij komen de laatste tijd ‘steeds meer nadelen’ naar buiten met betrekking tot de uitvoering van het tramtracé. ,,Ook de zorgpunten in de m.e.r-rapportage worden onvoldoende weerlegd door het college. Daarom vindt de Liberale Partij Maastricht dat het niet zorgvuldig is om nu snel een beslissing te nemen vlák voor de verkiezingen”, aldus de partij in een verklaring.

De commissie voor de milieueffectrapportage, de instantie die de gemeente moet adviseren in de m.e.r.-procedure kwam onlangs met een aantal kritiekpunten. Na de aanleg van de tramlijn zou er sprake zijn van voelbare trillingen in woningen bij nachtelijke ritten. De commissie zette verder vraagtekens bij het hinderlijke geluid die de (stille) trams gaan veroorzaken.

Wethouder Gerdo van Grootheest benadrukte de afgelopen week nog dat niemand zich zorgen hoeft te maken over eventueel lawaai, omdat het gaat om een heel ander type tram dan welke rondrijden in Amsterdam en Den Haag.

De Liberale Partij Maastricht gelooft daar niets van. ,,Zelfs in wereldsteden waar trams al decennia rijden, is er geen sprake van een ‘stille tram’. De tram wordt ondertussen ingehaald door de komst van elektrische bussen en bussen op zonnepanelen zonder emissie die vrijwel geluidloos zijn. Het is maar zeer de vraag of de oplossingen van het college de leefbaarheid in de stad waarborgen”, schrijven LPM-fractievoorzitter Kitty Nuyts en haar fractiegenoten.

De politica stelt op basis van juridische rapporten dat na aanleg van een tramroute de WOZ-waarde van de huizen langs die route met circa 27 % daalt. Dus zal er straks sprake zijn van een aanzienlijke derving van de gemeentelijke belastingen, meent Nuyts. ,,Die derving kan de gemeente optellen bij de kosten van de tram, naast de schadeclaims van de pandeigenaren.”
De LPM wijst verder nogmaals op de toekomstige ontwikkeling van de EU-route voor de vrachtvaart, waardoor de Wilhelminabrug zal moeten worden opgehoogd. ,,Op de EU-kaart staat de Maas als de belangrijkste EU-route voor vrachtvaart Luik- Rotterdam en Luik- Antwerpen aangegeven. Vóór 2020 worden in België de bruggen opgehoogd voor de 4 laags containervaart omdat Trilogiport Liège gebruik gaat maken van onder de haven van Rotterdam; voor 1,2 miljard is geïnvesteerd in de uitbreiding Maasplassen. Sluis Ternaayen is een van de 30 meest belangrijkste EU projecten (30% EU geld/subsidie), en moet de bereikbaarheid van de Trilogiport Liège verbeteren. Voor 2020 zal Maastricht ook zijn bruggen naar 9.10 m moeten verhogen. Het ministerie heeft Maastricht nl de verplichting opgelegd mee te werken aan de toegankelijkheid van het scheepvaart verkeer op de Maas voor die 4 laags containervaart. 2020 is al over 6 jaar. Als de tram in 2018 klaar is, dan pas zou de Wilhelminabrug opnieuw onderhanden genomen worden voor de ophoging?”De LPM blijft verder van mening dat de baten van het project niet opwegen tegen de kosten, waardoor er sprake zou zijn van ‘dure kilometers’. ,,De wethouder gaat uit van een optimistisch hoog economisch groeiscenario, de sterke krimp van de bevolking wordt buiten beschouwing gelaten. En dat de tramverbinding bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijk-economische kwaliteiten van de grensregio, kan ook niet aangetoond worden”, aldus de LPM. ,,Spijt krijgen we van dit project, dus we roepen alle partijen op om geen overhaaste besluiten te nemen en het besluit van de tram over de verkiezingen heen te tillen. Ons gemeenschapsgeld kan namelijk veel beter gebruikt worden. Investeer in een goed regionaal treinverkeer en schone bussen met voldoende haltering in de stad, dan verliezen we nut en noodzaak niet uit het oog.”