HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT Huisvesting
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Uitleg college waarom geen Bibob rond Parkweg 20 REGIO  |  16 augustus 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   MAASTRICHT - Het college van burgemeester en wethouders legt in antwoorden op vragen van LPM-raadslid Kitty Nuyts uit waarom volgens het dagelijks bestuur van de stad geen onderzoek nodig is naar mogelijke criminele geldstromen en activiteiten achter de transactie van het gebouw aan de Parkweg 20. Daar moeten binnenkort honderden vluchtelingen gehuisvest worden. Onder meer Nuyts was verbaasd dat de gemeente geen Bibob-onderzoek uitvoert. Het college liet eerder al weten niks te zien in een Bibob-onderzoek, dat ook volgens het CDA wenselijk zou zijn, maar legt dat nu wat uitvoeriger uit. Allereerst niet om deze reden: ,,De wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) heeft als doel dat onder meer gemeenten de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB'', aldus B&W. ,,In casu gaat het COA een verbintenis aan met een derde (Lea Immobilienvermittlung GmbH). Er was dus geen aanleiding voor de gemeente een bibob-toets te verrichten. Er is door de gemeente geen BiBob toets uitgevoerd’’, aldus B&W. Het college voert nog een tweede reden op: ,,In het kader van de vergunningsaanvraag (van LEA Immobilienvermittlungs GmbH) moet een het college van B&W ter voorbereiding op een beslissing op de aanvraag de nodige kennis vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Uw vraag is of dit het college diende te nopen tot een Bibob-toets’’, aldus het college, dat vervolgt: ,,De wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) heeft als doel dat onder meer gemeenten de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies in bepaalde gevallen kunnen toetsen bij het landelijk bureau Bibob. In het kader van een vergunningenaanvraag Parkweg 20 heeft de gemeente op basis van het actuele beleid geoordeeld dat een Bibob-toets niet opportuun is. Reden is dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, met vergunningsplichtige bouwkosten van €15.000,- niet binnen de aangewezen gevallen (bouwkosten hoger dan €500.000) valt. Er is evenmin sprake van een risicocategorie waarbij het opportuun is, ook bij bouwkosten onder €500.000, toch een Bibob-toets toe te passen.’’ En B&W voegen hieraan toe: ,,De vangnetbepaling (artikel 2.2 van het beleid) gaf evenmin aanleiding een Bibob-toets te entameren. De vangnetbepaling is opgenomen om aanvragen onder de € 500.000,- en buiten de risicocategorieën toch te kunnen screenen in bijzondere gevallen en indien concrete aanwijzingen bestaan zoals bijvoorbeeld dat de aanvrager bekend is in het criminele circuit of omdat het pand in het verleden misbruikt werd voor criminele activiteiten. Er moeten dus concrete vermoedens bestaan dat de aangevraagde omgevingsvergunning misbruikt zal worden om criminele activiteiten te ontplooien. Het college is van oordeel dat er onvoldoende feiten zijn op grond waarvan een voldoende concrete samenhang aangenomen moet worden tussen enerzijds de vergunning en anderzijds het eventuele misbruiken van die vergunning voor criminele activiteiten.’’ Verder laat het college weten dat de bestuursovereenkomst op dit moment nog niet is getekend. ,,De genoemde bestuursorganen, te weten COA en gemeente, worden, naar ons beste weten, niet onderzocht door het OM, het Fiod/ en de Belastingdienst’’, aldus het college. Wel ligt inmiddels een concept overeenkomst klaar.
HOME COMMISIELEDEN ACTUEEL LID WORDEN CONTACT
LIBERALEPARTIJ  MAASTRICHT
Uitleg college waarom geen Bibob rond Parkweg 20 REGIO  |  16 augustus 2016   |   reageer   Door onze verslaggever, Dichtbijredacteur   MAASTRICHT - Het college van burgemeester en wethouders legt in antwoorden op vragen van LPM-raadslid Kitty Nuyts uit waarom volgens het dagelijks bestuur van de stad geen onderzoek nodig is naar mogelijke criminele geldstromen en activiteiten achter de transactie van het gebouw aan de Parkweg 20. Daar moeten binnenkort honderden vluchtelingen gehuisvest worden. Onder meer Nuyts was verbaasd dat de gemeente geen Bibob-onderzoek uitvoert. Het college liet eerder al weten niks te zien in een Bibob- onderzoek, dat ook volgens het CDA wenselijk zou zijn, maar legt dat nu wat uitvoeriger uit. Allereerst niet om deze reden: ,,De wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) heeft als doel dat onder meer gemeenten de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB'', aldus B&W. ,,In casu gaat het COA een verbintenis aan met een derde (Lea Immobilienvermittlung GmbH). Er was dus geen aanleiding voor de gemeente een bibob-toets te verrichten. Er is door de gemeente geen BiBob toets uitgevoerd’’, aldus B&W. Het college voert nog een tweede reden op: ,,In het kader van de vergunningsaanvraag (van LEA Immobilienvermittlungs GmbH) moet een het college van B&W ter voorbereiding op een beslissing op de aanvraag de nodige kennis vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Uw vraag is of dit het college diende te nopen tot een Bibob-toets’’, aldus het college, dat vervolgt: ,,De wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) heeft als doel dat onder meer gemeenten de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies in bepaalde gevallen kunnen toetsen bij het landelijk bureau Bibob. In het kader van een vergunningenaanvraag Parkweg 20 heeft de gemeente op basis van het actuele beleid geoordeeld dat een Bibob-toets niet opportuun is. Reden is dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, met vergunningsplichtige bouwkosten van €15.000,- niet binnen de aangewezen gevallen (bouwkosten hoger dan €500.000) valt. Er is evenmin sprake van een risicocategorie waarbij het opportuun is, ook bij bouwkosten onder €500.000, toch een Bibob-toets toe te passen.’’ En B&W voegen hieraan toe: ,,De vangnetbepaling (artikel 2.2 van het beleid) gaf evenmin aanleiding een Bibob-toets te entameren. De vangnetbepaling is opgenomen om aanvragen onder de € 500.000,- en buiten de risicocategorieën toch te kunnen screenen in bijzondere gevallen en indien concrete aanwijzingen bestaan zoals bijvoorbeeld dat de aanvrager bekend is in het criminele circuit of omdat het pand in het verleden misbruikt werd voor criminele activiteiten. Er moeten dus concrete vermoedens bestaan dat de aangevraagde omgevingsvergunning misbruikt zal worden om criminele activiteiten te ontplooien. Het college is van oordeel dat er onvoldoende feiten zijn op grond waarvan een voldoende concrete samenhang aangenomen moet worden tussen enerzijds de vergunning en anderzijds het eventuele misbruiken van die vergunning voor criminele activiteiten.’’ Verder laat het college weten dat de bestuursovereenkomst op dit moment nog niet is getekend. ,,De genoemde bestuursorganen, te weten COA en gemeente, worden, naar ons beste weten, niet onderzocht door het OM, het Fiod/ en de Belastingdienst’’, aldus het college. Wel ligt inmiddels een concept overeenkomst klaar.